...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Το ΓΠΣ είναι το απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό του μέλλοντός μας

Η ανακοίνωση στην Εφημερίδα Πρέβεζα 
Η Επιτροπή Πολιτών Φιλιππιάδας, σε δύο συνεδριάσεις της, πριν και μετά την παρουσίαση της Β1 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)  εξέτασε την πρόταση της μελετητικής ομάδας και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα.
1.Οι κατευθύνσεις ανάπτυξης που προτείνονται και συγκεκριμένα:
             a.Στον αγροτικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία).
             b.Στην μεταποίηση.
             c.Στην προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού.
κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της περιοχής μας.

Απαιτείται όμως η διεύρυνσή τους προβλέποντας και αντίστοιχες χωροταξικές ρυθμίσεις στα θέματα:
              a.Ενέργειας.
              b.Αξιοποίησης Υδάτινων πόρων.
              c.Διαχείρισης απορριμμάτων.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο στην επεξεργασία σχεδίων δράσης και αναγκαίων χωροταξικών διευθετήσεων με τους Δήμους Άρτας και Πρέβεζας.

2.Αν και απαιτείται περισσότερο λεπτομερής αξιολόγηση για κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες ζώνες οικονομικών κ.λπ. δραστηριοτήτων βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση και συμβάλουν τόσο στην αντιμετώπιση χρόνιων και σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην διαμόρφωση ευνοϊκών  συνθηκών διαβίωσης όσο και στην υποστήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

3.Θεωρούμε ότι η φυσιογνωμία που προτείνεται για το οικιστικό συγκρότημα της πόλης της Φιλιππιάδας μέσα από τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

         a.Τη δημιουργίας Βιομηχανικού Πάρκου ανάπτυξης μεταποιητικών                                                      δραστηριοτήτων  στην Γέφυρα Καλογήρου.
         b.Τη δημιουργίας περιοχής ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
             πτηνοκτηνοτροφίας  στη Μπουσούλιζα.
         c.Την αλλαγή του χαρακτήρα και την καλύτερη ένταξη στον οικιστικό ιστό της Εθνικής Οδού   μετά την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού
        d.Την δημιουργία ζώνης Εναλλακτικού τουρισμού εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου.
        e.Την δημιουργία ενιαίου πάρκου, το περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να καθορισθεί με σαφήνεια και υπευθυνότητα, και που θα περιλαμβάνει τη Λίμνη Ζηρού, τον ποταμό Λούρο, τις πηγές Αγίου Γεωργίου, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο το σπήλαιο Απροχάλικο.
        f.Την ενδυνάμωση του οικιστικού συμπλέγματος της Φιλιππιάδας με την επέκταση και την πολεοδόμηση των πολεοδομικών ενοτήτων της αλλά και την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού της κέντρου.


Θέτουν τις βάσεις για την δημιουργία ενός ιδιαίτερα θελκτικού περιβάλλοντος για την ζωή των κατοίκων.

Καλούμε τον Δήμο σε άμεση κινητοποίηση στην κατεύθυνση αλλαγής της χάραξης της σύνδεσης Γέφυρας Καλογήρου – Ιόνιας Οδού καθώς από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω προτάσεις και ιδιαίτερα με το σημείο d. Επίσης απαραίτητη είναι η άμεση κινητοποίηση του Δήμου στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της όχλησης που θα προέλθει από τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού και τις πιθανές επιπτώσεις της στην ανάπτυξη ανεξέλεγκτων παραγωγικών δραστηριοτήτων

4.Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο προτεινόμενος από την μελέτη τρόπος πολεοδόμησης του οικιστικού συγκροτήματος Φιλιππιάδας, μέσω αφενός της επέκτασης της Νέας Φιλιππιάδας και της πολεοδόμησης αφετέρου των μη οριοθετημένων περιοχών της Παλαιάς και του Ελευθεροχωρίου είναι νομικά ορθός και στηρίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου 2508/1997.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την ενεργοποίηση του παραπάνω νόμου δεν είναι πλέον νομικά εφικτός, στα πλαίσια σύνταξης του ΓΠΣ, ο καθορισμός των ορίων των οικισμών με παλαιότερα νομοθετήματα, τα οποία προσέφεραν μεγαλύτερη ευελιξία, ως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923.

Είναι και αυτό ένα δείγμα των ‘’χαμένων ευκαιριών’’ για τις οποίες πρωτίστως είναι υπεύθυνοι όσοι ακόμη και σήμερα με συγκαλυμμένο ή απροκάλυπτο τρόπο επιδιώκουν να ‘’βρουν τρόπο να σταματήσουν του ΓΠΣ’’ και όσοι σπεύδουν να αναδειχθούν σε θλιβερούς απολογητές και θεσμικούς υποστηρικτές των πρώτων.

5.Θεωρούμε ότι είναι νομικά εφικτή η ΕΝΙΑΙΑ αντιμετώπιση του οικιστικού συγκροτήματος της Φιλιππιάδας, εφόσον οι οικισμοί της απογράφονται ΕΝΙΑΙΑ ήδη από το 1981. Η αιτιολογία αυτή είναι αδιαμφισβήτητη και ισχυρή.

Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση η Παλαιά και το Ελευθεροχώρι θα αντιμετωπισθούν σαν διακριτές πολεοδομικές ενότητες για τις οποίες απαιτείται πολεοδόμηση.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός και ακόμη περισσότερο η αλλαγή των όρων δόμησης πέραν του συντελεστή δόμησης δεν είναι εφικτή μέσω της σύνταξης του ΓΠΣ και ότι απαιτείται η σύνταξη πολεοδομικής μελέτης.

6.Δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε ποιος από τους δύο τρόπους μπορεί ενδεχομένως να δώσει  μεγαλύτερα περιθώρια στον καθορισμό των ορίων των προτεινόμενων προς πολεοδόμηση περιοχών ώστε να αντιμετωπισθούν με μεγαλύτερη ευελιξία τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρόνια επικράτηση αυθαίρετων πρακτικών.

Απαιτείται επομένως η άμεση λήψη πρωτοβουλιών και συντονιστικών ενεργειών από την πλευρά του Δήμου στην κατεύθυνση της Επιτροπής Παρακολούθησης της μελέτης ώστε να διερευνηθούν αυτές οι πιθανές δυνατότητες και να συμφωνηθούν οι αναγκαίες επεκτάσεις και διορθώσεις των προτεινόμενων ορίων.

Ιδιαίτερα ο Δήμος πρέπει να συνδράμει άμεσα με πληροφορίες κατευθύνσεις και μέσα τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην υποβολή τεκμηριωμένων απαιτήσεων προς την Επιτροπή Παρακολούθησης πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Στην ιδια κατεύθυνση 
απαιτείται και η επί τόπου παρουσία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του μελετητικού γραφείου στις παραπάνω διαδικασίες ωστε να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και να συγκροτηθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελλος για κάθε περίπτωση.

7.Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να δρομολογηθεί το ζήτημα της πρόσφατης απογραφής. Αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι αποδεικνύεται μεγαλύτερη πληθυσμιακή εξέλιξη  σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα από την μελέτη στοιχεία, είναι απαραίτητο ο Δήμος να τα καταθέσει επίσημα στην Επιτροπή Παρακολούθησης και να δώσει άμεσα εντολή προς της μελετητική ομάδα για τον επανακαθορισμό των ορίων σύμφωνα με αυτά.

Ιδιαίτερα σήμερα που πιθανολογείται ισχυρά η επανάκαμψη πληθυσμού από τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα τώρα πριν οδηγηθούμε γρήγορα σε σημαντικά προβλήματα.

8.Η μείωση του συντελεστή δόμησης (σδ) στο ιστορικό κέντρο της Νέας Φιλιππιάδας είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά έχει αποφασισθεί ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη φάση.

Τονίζουμε στους πολίτες που θεωρούν ότι οι περιουσίες τους θίγονται από αυτή την μείωση ότι:

                    a.Οι περιουσίες στηρίχθηκαν τόσα χρόνια σε φούσκες που ‘’έστησαν’’ ορισμένοι με  το αζημίωτο. Φούσκες που έσπασαν με την πρώτη δυσκολία.
                    b.Οι περιουσίες και η αξία που δυνητικά μπορούν να αποκτήσουν, στηρίζεται στην κοινή και οργανωμένη προσπάθεια για ανάπτυξη και την σχεδιασμένη αναβάθμιση της πόλης και του ιστορικού της κέντρου. Όχι σε αυθαίρετες ενέργειες που οδηγούν αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδα.
Θεωρούμε ότι ο συντελεστής δόμησης πρέπει να καθορισθεί με ειδική μελέτη στηριγμένη σε επιστημονικά κριτήρια προκειμένου να διασφαλισθεί ο ορθότερος με βάση τα πολεοδομικό στοιχεία του ιστορικού κέντρου αλλά και το αδιάβλητο της διαδικασίας έναντι πιθανών ενστάσεων.
9.Απευθυνόμαστε επίσης σε όλους τους συμπολίτες μας που καλοπροαίρετα ανησυχούν και επιφυλάσσονται για την δυνατότητά μας να υλοποιήσουμε τα προβλεπόμενα από την μελέτη, ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.

Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι μόνο πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην έγκριση του ΓΠΣ και την διασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίησή του  προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πολλά και χρόνια προβλήματα αλλά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί καμία απολύτως χρηματοδότηση για πολεοδομικά και αναπτυξιακά θέματα χωρίς την ύπαρξη ΓΠΣ.


Το ΓΠΣ είναι το απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό του μέλλοντός μας.
Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος . Έχουν χαθεί επίσης πολλές ευκαιρίες. Δεν πρέπει να χαθούν άλλες.
Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται και από την σημερινή Δημοτική Αρχή κρίνουμε ότι ξεπερνούν τα όρια του επιτρεπτού και του αναγκαίου για την επίλυση των όποιων προβλημάτων και οδηγούνται αν δεν βρίσκονται ήδη στην περιοχή της ‘’πολιτικής διαχείρισης’’ και όχι της άμεσης επίλυσης του ζητήματος.
Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα και αποφασιστικά.

Φιλιππιάδα  14 Μαρτίου 2012
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στο τέλος θα σαλτάρει ο Βασιλάκης να μου το θυμηθείτε.

Σήμερα δήλωσε ότι δεν προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής.

Ε, καλά και ποιός κρατάει λογαριασμό;

filoiko είπε...

από email που λάβαμε από τον Δημήτρη Κώστα-πρώην αντινομάρχη:
Γενικό πολεοδομικό σχέδιο για όλους τους πολίτες …
Πρέπει να αξιοποιηθούν και να μη χαθούν περιουσίες…

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, Κυρίες Μελετήτριες-εισηγήτριες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Κύριοι Τοπογράφοι και Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
Αγαπητοί μου συμπολίτες, λίγους μήνες πριν τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να καταθέσω τις παρακάτω σκέψεις και προτάσεις, με όσο το δυνατό απλό και κατανοητό τρόπο, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν, στην ενημέρωση των πολιτών, αλλά και στην πρόοδο της διαβούλευσης που διεξάγεται για το νέο «Σχέδιο Πόλης».
Εκφράσεις και προτάσεις που ακούγονται εδώ και 40 χρόνια από όλους μας είναι οι παρακάτω:
1. Πότε θα γίνει η επέκταση του Σχεδίου της πόλης μας;
2. Προς τα πού θα επεκταθεί το Σχέδιο της πόλης μας;
Από τα δύο παραπάνω διαχρονικά ερωτήματα κρατάω σαν λέξη κλειδί τον όρο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ» και τις λέξεις «πότε;» και «προς τα πού». Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα που εκφράζουν την αγωνία των πολιτών και ακούγονται σε όλα τα στέκια, έχω να σημειώσω τα παρακάτω:

Α. Το Γενικό Πολεοδομικό, έτσι όπως προτείνεται από τις Μελετήτριες κα. Γεωργούλα και κα. Παπαγεωργίου, είναι κατά την άποψή μου σε «Λάθος βάση από την αρχή» διότι δεν επεκτείνεται το υπάρχον από το 1953 «Σχέδιο πόλης» πέραν της Α’ και Β’ ζώνης ως μια λογική συνέχεια, αλλά προς έκπληξη και απορία όλων προτείνεται και η μείωση του συντελεστή δόμησης στις παραπάνω ζώνες κατά 25% περίπου, χωρίς να έχει βεβαίως καμία σχέση με το ύψος των οικοδομών.
Β. Αφήνει εκτός ένταξης την παλιά Φιλιππιάδα και το Ελευθεχώρι με αποτέλεσμα να μένουν αναξιοποίητα δεκάδες οικόπεδα εντός αστικών περιοχών και να χάνονται περιουσίες.
Γ. Προτείνονται προς «ένταξη» διάσπαρτες και απομακρυσμένες, μη αστικές περιοχές και αφήνει απ’ έξω ημι-δομημένες μικρές περιοχές πλησίον της πόλης.
Αξιότιμες κυρίες Μελετήτριες, αντί να μελετάτε από την πρωτεύουσα τους χάρτες τις περιοχής μας καλό θα είναι ο «έλεγχος» να μην γίνεται μόνο μέσα από τους Η/Υ και το Google, αλλά θα ήταν καλύτερο να έλθετε και να μείνετε τουλάχιστον για μία εβδομάδα στη φιλόξενη πόλη μας. Με επιτόπιες αυτοψίες και το ανάλογο «περπάτημα της περιοχής», σε συνδυασμό με την άριστη επιστημονική σας γνώση, την εμπειρία σας και το διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες, είναι σίγουρο πως θα οδηγηθούμε σε ασφαλέστερες προτάσεις και συμπεράσματα.
Αγαπητοί συνδημότες, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρέπει όλοι να μην ξεχνάμε την ιστορία μας και να μη παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι αν δεν προϋπήρχαν η παλιά Φιλιππιάδα και το Ελευθεροχώρι είναι σίγουρο ότι δεν θα χτιζόταν η νέα Φιλιππιάδα με το υπάρχον Σχέδιο, που δεν έχει ούτε Εκκλησία στο κέντρο της.
Αναφέρθηκα στα παραπάνω, διότι σήμερα δεν πρέπει το Ελευθεροχώρι και η παλιά Φιλιππιάδα να αντιμετωπίζονται πολεοδομικά μόνο σαν οικισμοί προϋπάρχοντες το 1923, αλλά και σαν «Αναπόσπαστα» αστικά και οργανικά κομμάτια που έχουν ενωθεί μεταξύ τους σε μια ενιαία και αδιαίρετη πόλη που είχε και θα έχει διάρκεια και συνέχεια.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αγαπητοί συμπολίτες και για να προχωρήσει το «Νέο Σχέδιο Πόλης» θα πρέπει να ισχύσουν προϋποθέσεις, όροι και πολεοδομικά κριτήρια που να είναι δίκαια για όλους τους συμπολίτες μας. Ποιο συγκεκριμένα οι προτάσεις μου είναι οι εξής:
 Οι άξονες που θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά και τους πυλώνες του «Νέου Σχεδίου» πρέπει να είναι οι παρακάτω:
I. Η εθνική οδός Πρέβεζας – Ιωαννίνων που είναι, πλέον υποβαθμισμένη και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι που περιλαμβάνεται από το πρώην Στρατόπεδο της παλιάς Φιλιππιάδας μέχρι τη διασταύρωση του ΦΙΞ.
(συνεχεια στο επόμενο σχόλιο)

filoiko είπε...

II. Η πρώην εθνική οδός Μπιζανίου και όλοι οι παράλληλοι και κάθετοι δρόμοι που περιλαμβάνονται εντός και περιμετρικά τους ισχύοντος Σχεδίου.
III. Η επαρχιακή οδός που διέρχεται από τη γέφυρα Καμπής και θα αποτελέσει την είσοδο και έξοδο προς την Ιόνια Οδό. (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Αγαπητοί συνδημότες, αν ισχύσουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε όπως είναι λογικό, η πόλη της Φιλιππιάδος θα επεκταθεί, θα αναπτυχθεί και θα αναπνεύσει από τα «μέσα προς τα έξω». Θα αναπτυχθεί δηλαδή ένθεν και ένθεν της Εθνικής οδού, από το Ελευθεροχώρι μέχρι την Παλιά Φιλιππιάδα όπου υπάρχουν «άκτιστες μικρές περιοχές και οικόπεδα» τα οποία υποστηρίζονται από τις υπάρχουσες υποδομές «παράλληλοι δρόμοι, αποχέτευση, ύδρευση, ΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ.» (Γι’ αυτό εξάλλου έγιναν από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές), πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος μας θα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος και δεν θα χρειασθεί επιπλέον δαπάνες για την προσβασιμότητα και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Επιπλέον αγαπητοί συμπολίτες σε όλα τα παραπάνω αν προσθέσουμε και τις περιοχές που εφάπτονται με το ισχύον «Σχέδιο Πόλης», σε ένα λογικό μήκος και πλάτος που επιτρέπουν οι πολεοδομικοί κανόνες «π.χ. Όριο δάσους, μυλαύλακας, ή άλλο φυσικό όριο», τότε μπορούμε να οριοθετήσουμε και τις κτηνοτροφικές ζώνες, τα βιοτεχνικά πάρκα και όλες τις υπόλοιπες υποδομές, που απαιτούνται για μια λειτουργική και σύγχρονη πόλη, που θα σέβεται το περιβάλλον και τους κατοίκους της.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω, ότι δεν χρειάζεται καμία μείωση του συντελεστή δόμησης στην Α’ και Β’ ζώνη ούτε αυτό αποτελεί Προϋπόθεση, όπως μας διαβεβαίωσαν οι μελετήτριες στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου για την πρόοδο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Κοινή λογική και συλλογική προσπάθεια χρειάζεται από όλους μας, χωρίς εντάσεις, αντιθέσεις και κυρίως χωρίς ενστάσεις, γιατί ο χρόνος τελειώνει και απαιτείται τώρα παρά ποτέ, η μέγιστη κοινωνική συναίνεση.
Ο καθένας ανάλογα με το ρόλο του, θα πρέπει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες και να πάρει καθαρή θέση, χωρίς μισόλογα, «νοήματα» και χτυπήματα στις πλάτες… Κυρίως οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, πρώην και νυν πρέπει να τοποθετηθούν με σαφήνεια.
Ας πάμε λοιπόν όλοι μαζί σε μία νέα συλλογική δράση με όλους τους πολίτες που θα έχουν καλή ενημέρωση και πληροφόρηση, και ας αφήσουμε πίσω μας την συλλογική αμεριμνησία του παρελθόντος. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μαζί απέναντι στις νέες γενιές να διασφαλίσουμε μία δίκαιη χωροταξική ευταξία, πάνω στην οποία θα στηριχθεί η πρόοδος, η ισόρροπη ανάπτυξη και η προκοπή του τόπου μας. Το χρωστάμε εξάλλου στα παιδιά μας και στη νέα γενιά.
Ελπίζω και εύχομαι να επικρατήσει η κοινή λογική και να μη χαθεί και αυτή η ευκαιρία, γιατί το «Έργο» των αποτυχημένων προσπαθειών, οι πολίτες της Φιλιππιάδος, το έχουν ξαναδεί πολλές φορές στο παρελθόν και δεν πρέπει να απογοητευτούν για μια ακόμα φορά .….

Με εκτίμηση
Κώστας Δημήτρης
Δρ. Παιδαγωγικών και Αθλητικών Επιστημών
Πρώην Αντινομάρχης Πρέβεζας
Κιν. : 6944474522

Ανώνυμος είπε...

Μεχρι την δύση του...ηλίου
αύριο Κυριακή 18/3/12
θα μπορούν να ψηφίσουν όσοι πάνε...

Ανώνυμος είπε...

«Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε…
Περασμένες μου αγάπες, του καιρού χαλάσματα !!!!»
Μεταμεσονύχτια ακούσματα από την εκπομπή «στην υγειά μας» …
….
Πενήντα πέντε χρόνια πίσω , στο πρώτο «απογειωτικό» άκουσμα του ίδιου τραγουδιού…

Τότε,
Aγάπες πλατωνικές και κατά φαντασία
Απογειωμένες !
Και ως εκ τούτου, μη σβησμένες .

Σήμερα,
Και σβησμένες και χαλασμένες !

ΥΓ… Και τότε και τώρα το ίδιο αίσθημα !
Γιατί ρε γαμώτο

Ανώνυμος είπε...

Το τελευταίο πιό σύντομο ανέκδοτο:

Ο κυρ Αλέκος πολεμά τον παγκόσμιο καπιταλισμό!

Τελικά το όνομα πρέπει να φταίει. Δεν εξηγείται αλλοιώς.

Ανώνυμος είπε...

Όσο περισσότερο μιλάει ο Βενιζέλος, τόσο πληθαίνουν αυτοί που θα παρακολουθήσουν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

pitsirikos

filoiko είπε...

απο το myfilippiada.gr:

Στη Φιλιππιάδα προσήλθαν 134 ψηφοφόροι και βρέθηκαν 134 έγκυρα ψηφοδέλτια υπέρ του Βενιζέλου.

Στο Θεσπρωτικό ψήφισαν 132 άτομα. 127 ψήφισαν τον Βενιζέλο, 1 ψηφοδέλτιο ήταν άκυρο και 4 λευκά.

Στο Λούρο ψήφισαν 172 άτομα. Και τα 172 ψήφισαν υπέρ του Βενιζέλου.

Στο Καναλάκι ψήφισαν 275 άτομα.272 ψήφισαν υπέρ του Βενιζέλου, 2 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα & 1 λευκό.

Στην Πάργα ψήφισαν 261 άτομα. 258 ψηφοδέλτια ήταν υπέρ του Βενιζέλου, 1 ήταν άκυρο & 2 λευκά.

Στο Κανάλι ψήφισαν 93 άτομα, και τα 93 υπέρ του Βαγγέλη Βενιζέλου.

Στην Πρέβεζα προσήλθαν στις κάλπες 456 ψηφοφόροι. 432 ψήφισαν τον Βαγγέλη Βενιζέλο, 7 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, ενώ υπήρχαν & 17 λευκά.

Ανώνυμος είπε...

Η συγνώμη που ζητούν τα στελέχια του ΠΑΣΟΚ πριν και μετά την ομιλία τους μοιάζει με το τσιγάρο.

Δύο οι ομοιότητες:

Θυμάστε το ανέκδοτο με τα τρία καλύτερα πράγματα στον κόσμό.

"Ένα τσιγάρο πριν και ένα τσιγάρο μετά"

Οπότε αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει ανάμεσα στις δύο συγνώμες.

Η δεύτερη ομοιότητα είναι ότι και τα δύο (ΠΑΣΟΚική συγνώμη και τσιγάρο) "καίγονται" γρήγορα.

Ανώνυμος είπε...

"Αρχίζουμε".

40 χρόνια κόμμα και μόλις τώρα "αρχίζει".

Σχεδόν μπουσουλάει.

Άλλο σύνθημα σύντροφοι, άλλο. Το "αρχίζουμε" δεν πουλάει.

Άσε που κάνει και επικίνδυνους συνειρμούς με το αντίθετό του.

"Αρχίζουμε" αφού τους "τελειώσαμε".

"Συγνώμη" κιόλας!

Ανώνυμος είπε...

Μην είστε ανόητοι.

Ο Βασιλάκης δήλωσε ότι δεν "προτίθεται" γιατί διαφορετικά δεν θα είχε θέση στο κάδρο της συνέντευξης τύπου. Θα θεωρούνταν υποσκελισμός των ανθυποψηφίων του. Και σε κάτι τέτοια ο Βασιλάκης είναι πολύ προσεκτικός.

Άλλο πράγμα τώρα άν το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκει άλλο "πρόθυμο" να "αρχίσει" να ζητάει συγνώμη πριν και μετά.

"Πέτρα" θα κάνει ο Βασιλάκης την καρδιά του και θα "αρχίσει" και αυτός.

filoiko είπε...

Ευχάριστή έκπληξη σήμερα όταν σηκωσα το τηλέφωνο και στην άλλη γραμμή ήταν ο Κωστάκης ο Κώνστας.

Ηρθε στην Φιλιππιάδα για λίγες μέρες και συναντηθήκαμε.
Καθώς ερχόταν είδα ότι κράταγε ένα φάκελλο.
Για δεύτερη φορά μου φέρνει παλιές φωτογραφίες.

Γνωστό σε όλους μας ότι ήταν υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ για δέκα και χρόνια.
Με προσωπικη συνεισφορά,μια δουλειά με φροντίδα,μεράκι και μεγάλη αγάπη για την γενέτειρα
Φιλιππιάδα.
Εκεί στο περιοδικό αυτό πρωτοξεκίνησε να δημοσιεύει παλιές φωτογραφίες.
Από το αρχείο του λοιπόν έφερε για το filoiko που το παρακολουθεί ανελλιπώς όπως είπε..

Παρα πολλές και σημαντικές φωτογραφίες που πίσω από τα πρόσωπα διακρίνεις γειτονιές και δρόμους της Φιλιππιάδας από τις δεκαετίες 40 και μετά.

Μου έχει ξανασυμβεί:

-ποια να πρωτοβάλλω;

Σαν πρώτη διάλεξα μία από λειτανία το 1961.