Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Εγκριση της Μελέτης Περιβαντολογικών Επιπτώσεων για το ΓΠΣ Φιλιππιάδας από το Περιφερειακό Συμβούλιο.Παρέμβαση της Επιτροπής Πολιτών.

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 29/5/2013 η
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου
με θέμα;
Απόψεις επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Φιλιππιάδας νυν Δημοτική Ενότητα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ζηρού.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε την μελέτη  με βάση την εισήγηση της Δ/νση Περιβάλλοντος  & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.
Μεταξύ άλλων  η απόφαση χαρακτηρίζει θετική την πρόβλεψη της μελέτης για μείωση του σ.δ.
Στην συζήτηση παρενέβη και η Επιτροπή Πολιτών Φιλιππιάδας δια του εκπροσώπου της Βησσαρίωνα Γιωρσπύρου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση προώθηση του ΓΠΣ Φιλιππιάδας.
Η Επιτροπή Πολιτών ζήτησε από την κα Περιφερειάρχη να φροντίσει προσωπικά για αυτό όπως και για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του ΓΠΣ.
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Επιτροπής Πολιτών στο τέλος της ανάρτησης
Ο δημοτικός συνδυασμός ’’Συνεργασία Πολιτών’’ απέστειλε κείμενο με τις θέσεις του. Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει την μείωση του σ.δ. ως υπερβολική και μη αποδεκτή ‘’από επιστημονική άποψη’’
Υπενθυμίζουμε ότι τα ίδια ‘’επιστημονικά’’ έλεγαν και για το ύψος.
Για μια ακόμη φορά οι ‘’επιστημονικές’’ τους απόψεις έπεσαν στο κενό.

Το πλήρες κείμενο της Επιτροπής Πολιτών είναι το ακόλουθο:


Επιτροπή Πολιτών Φιλιππιάδας.
Προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.
Θέμα: Απόψεις επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού.

Κα Πρόεδρε και μέλη της επιτροπής,
Στην συνέχεια σας υποβάλουμε τις απόψεις μας επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού.
Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.
1.      Ο οικιστικό σύμπλεγμα  της Φιλιππιάδας αποτελείται από τρείς οικισμούς.

·        Τον οικισμό της Παλαιάς Φιλιππιάδας. Οικισμός προ του 1923 χωρίς καθορισμένα όρια και χωρίς πολεοδόμηση.
·        Την Νέα Φιλιππιάδα η οποία διαθέτει σχέδιο πόλεως ήδη από το 1953
·        Τον οικισμό του Ελευθεροχωρίου. Οικισμός προ του 1923 χωρίς καθορισμένα όρια και χωρίς πολεοδόμηση.

2.      Το σχέδιο πόλεως της Νέας Φιλιππιάδας συντάχθηκε ήδη το 1953. Έχουν προηγηθεί ο Απελευθερωτικός Πόλεμος 1912-1913, Μικρασιατική Καταστροφή, Δικτατορία Μεταξά, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Εμφύλιο πόλεμος, και παρόλα αυτά η κοινωνία μας βρήκε την δύναμη, μέσα από τα ερείπια, να προχωρήσει.
3.      Σήμερα, 60 χρόνια αργότερα, η διαχείριση των πολεοδομικών θεμάτων οδήγησε στην καταστρατήγηση του αρχικού σχεδιασμού με αποτέλεσμα στην Φιλιππιάδα και ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ να έχουν κτιστεί 8όροφες(24μ) οικοδομές και να έχουν σημειωθεί  πλήθος άλλες παραβάσεις τη πολεοδομικής νομοθεσίας.
4.      Επιπλέον αυτού ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΠΟΤΕ η πρόβλεψη της νομοθεσίας για τον καθορισμό του σ.δ. Αντιθέτως συνειδητά χρησιμοποιήθηκε ο όρος του ‘’έμμεσου σ.δ.’’ ο οποίος καθορίσθηκε στο απαράδεκτο ύψος το 2.1.
5.     

Μετά την δικαιολογημένη κοινωνική κατακραυγή, ο Δήμος προχώρησε στην αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών με ύψος πάνω από 12μ. και στην μελέτη Γ.Π.Σ. Η απόφαση επικυρώθηκε με την 19/06/2008 (αρ. ΦΕΚ 289) απόφαση του τότε υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κου Καλογιάννη.
6.      Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακάλυψε τότε, ότι η έννοια της αναστολής δεν είχε νόημα καθώς η Φιλιππιάδα δεν μπορούσε ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ να έχει κτήρια υψηλότερα από τα 11.5μ.
7.      Η κατάσταση αυτή έλαβε οριστικά τέλος με το από 24/02/2012 (αρ. ΦΕΚ 72) Προεδρικό διάταγμα που οριστικά και τελεσίδικα ορίζει το ύψος των κτηρίων στα 11.5μ, αφήνει όμως ‘’αλώβητους’’ τους απαράδεκτους σ.δ. πράγμα που οδηγεί σε προφανείς ανισσοροπίες.
8.      Η Β1 φάση του ΓΠΣ Φιλιππιάδας παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. του νέου πλέον Δήμου Ζηρού στις 13/02/2012.
Β. ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ.
1.      Αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα καλείσθε να γνωμοδοτήσετε επί του Β1 σταδίου της μελέτης του ΓΠΣ Φιλιππιάδας, όταν από την παρουσίασή του στο Δ.Σ. του Δήμου Ζηρού έχουν παρέλθει  15 μήνες.
2.      Τους τελευταίους 15 μήνες δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτε σχετικά με το ΓΠΣ.
3.      Σημαντικοί πόροι που θα μπορούσαν να αντληθούν από το ΕΣΠΑ παραμένουν ανεκμετάλλευτοι.
4.       Τα γεγονότα αυτά οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει είτε αδυναμία / ανικανότητα από την πλευρά του Δήμου, είτε έχει επικρατήσει η αντίληψη για την αναστολή του.
5.      Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν ομάδες συμφερόντων οι οποίες, ακόμη και σήμερα, επιδιώκουν χωρίς ενδοιασμό την αναστολή των διαδικασιών προώθησης του ΓΠΣ. Κύριο ενδιαφέρον τους είναι πλέον η διατήρηση των σ.δ. στα απαράδεκτα σημερινά επίπεδα.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε την επιτροπή σας και προσωπικά την κα Αντιπεριφερειάρχη να φροντίσει για την άμεση προώθηση και χρηματοδότηση του ΓΠΣ Φιλιππιάδας.
Ειδικά σε ότι αφορά στην χρηματοδότηση, να βοηθηθεί ο Δήμος Φιλιππιάδας στην εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την πλήρη υλοποίησή του.
Σας καλούμε να σκεφτείτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος χωρίς ΓΠΣ ενταγμένο στα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια της χώρας και της περιφέρειας.
Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.      Το ύψος των κτηρίων έχει, εν τω μεταξύ, οριστικά καθορισθεί στο από 24/02/2012 (αρ. ΦΕΚ 72) Προεδρικό διάταγμα.
2.      Η μείωση των σ.δ. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Το ακριβές ύψος θα πρέπει να καθορισθεί με την σύνταξη ειδικής προς τούτο μελέτης. Η πρόταση της μελέτης είναι ενδεικτική και σε θετική κατεύθυνση.
3.      Η οριοθέτηση των οικισμών παλιάς Φιλιππιάδας και Ελευθεροχωρίου πρέπει να γίνει άμεσα και κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμόρφωμένη κατάσταση, ώστε να σταματήσει η άναρχη και σε βάρος του περιβάλλοντος δόμηση σε αυτές τις περιοχές.
4.      Πρέπει να υπάρξει ειδική μελέτη για τις επιπτώσεις των μεγάλων οδικών αξόνων (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, Σύνδεση Πρέβεζας Φιλιππιάδας – Ιονίας) στο περιβάλλον και το χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής και να υπάρξουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τον Παραχωρησιούχο.
5.      Πρέπει να οριστικοποιηθεί η χάραξη της σύνδεσης Πρέβεζας – Φιλιππιάδας -Ιονίας καθώς επιρρεάζει άμεσα τις προβλέψεις του ΓΠΣ τόσο πριν όσο και μετά την Φιλιππιάδα
6.      Ιδιαίτερα για το τμήμα Γέφυρα Καλογήρου – Ιόνια πρέπει να υπάρξει αλλαγή της χάραξης, η οποία σήμερα προβλέπεται παραποτάμια, έτσι ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους οικισμούς.
7.      Η είσοδος της πόλης της Φιλιππιάδας πρέπει να καθορισθεί και να  σχεδιασθεί με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους μεγάλους οδικούς άξονες όσο και την ανάγκη αναπροσαρμογής του χαρακτήρα του εθνικού οδικού δικτύου που σήμερα διατρέχει τους οικισμούς.
                
                 Με τιμή
                 Για την Επιτροπή Πολιτών Φιλιππιάδας
                 Βησσαρίων Γιωρσπύρος

33 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο στον Γιωρσπύρος για την προσπαθεια, αλλά για τα κακά στη Φιιππιάδα φταιει η Συνεργασία Πολιτών και μονο; Ο δήμαρχος και οι άλλες παραταξεις εκαναν προτασεις και τι ειπαν;;;
Τι ξερετε γι αυτά;;; γιατι δεν δημοσιευετε και την προταση του Ζυγούρη;;;

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

Για τις ευθύνες του Δημάρχου διαβάστε το κείμενο της παρέμβασης της επιτροπής πολιτών.

Άραγε συμφωνούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας με την τακτική που εφαρμόζεται για το θέμα στον Δήμο μέχρι σήμερα;

Άραγε συμφωνούν όλοι οι σύμβουλοι της Συνεργασίας Πολιτών με τον υπογράφοντα την εισήγηση;

Άραγε εκτός από τους ενδιαφερόμενους να "γίνουμε σαν την Άρτα" υπάρχουν άλλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο που πήραν χαμπάρι τι έγινε;

Έτσι το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιός και πόσο φταίει αλλά και τι κάνουμε για να διορθωθούν τα πράγματα.

Επί αυτού;

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ;

(Β.Γ)

filoiko είπε...

Που να βρούμε να αναρτήσουμε την πρόταση του Ζυγούρη;
Δεν την είδαμε βέβαια και πουθενα άλλου δημοσιευμένη(διαδικτυο η εφημερίδες).

Σαν Επιτροπή πολιτών είμασταν οι μόνοι από την Φιλιππιάδα που παρευρεθήκαμε στην συνεδρίαση του Περιφεριακού Συμβούλιου.Ούτε από την μεριά του Δημαρχου αλλά ουτε και από τους αντιπολιτευόμενους ηταν κάποιος,αν και το θέμα ηταν αρκετά σοβαρο για την πολη μας.

Ανώνυμος είπε...

Για την Ιστορία.

Η εισήγηση της υπηρεσίας για έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Φιλιππιάδας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η στάση των εκπροσώπων ήταν η εξής:

Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου (ΝΔ/ΛΑΟΣ) ΝΑΙ

Τόπος Να Ζεις (ΠΑΣΟΚ) ΝΑΙ

Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου (ΚΚΕ) ΟΧΙ

ΑΥτοδιοικητικό ΡΙζοσπαστικό Ορμητήριο (ΣΥΡΙΖΑ) ΝΑΙ με επιφυλάξεις/παρατηρήσεις

Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) ΝΑΙ για το οικιστικό ΟΧΙ για την Αγροτική Γη.

filoiko είπε...

Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης /29-05-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
...
53.Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού.

filoiko είπε...

Στάση της παράταξης ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (29-5-2013)


...
6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού.
Υπερψήφιση με επιφύλαξη, διότι αφενός μεν η παράταξη αξιολογεί ως πολιτικά αναγκαία τη θεσμοθέτηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τον τερματισμό της οικιστικής ασυδοσίας στον οικισμό της Φιλιππιάδας, αποτέλεσμα των υψηλών συντελεστών δόμησης και του κυρίαρχου πελατειακού μοντέλου, αφετέρου δε εντοπίζει επίμαχα σημεία στη ΣΜΠΕ όπως α) μείωση της γης υψηλής παραγωγικότητας β) ελλειμματική προστασία της παραποτάμιας ζώνης του Λούρου, λ.χ. με την παραποτάμια διαδρομή της συνδετήριας με την Ιόνια οδό γ) απουσία πρόβλεψης για την είσοδο της πόλης δ) ανάγκη οριοθέτησης οικισμών Ελευθεροχωρίου και Παλιάς Φιλιππιάδας ε) ερωτηματικά για την αποτελεσματική προστασία των πηγών Αγίου Γεωργίου

Γιάννενα, 29-5-2013
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ελεύθερος Σκοπευτής!!!!!!!
Μπαίνει ένας επαγγελματίας ελεύθερος σκοπευτής σε ένα κατάστημα που πουλάνε όπλα και ζητάει ένα όπλο μεγάλης απόστασης με διόπτρα. Ο υπάλληλος βγάζει αμέσως το καλύτερο και του λέει δείχνοντας έξω από το παράθυρο :
- Αυτό το όπλο είναι τόσο καλό που μπορείς να δεις από εδώ μέσα στο σπίτι μου που είναι εκεί πάνω στον λόφο.
Ο πελάτης ρίχνει μια ματιά προς το σπίτι με την διόπτρα και αρχίζει να γελάει.
- Που είναι το αστείο; του λέει ο υπάλληλος.
- Βλέπω ένα γυμνό άνδρα να κυνηγάει μια γυμνή γυναίκα στο σπίτι σου, απαντά ο πελάτης.
Αμέσως ο υπάλληλος βάζει το μάτι του στη διόπτρα και βλέπει την γυναίκα του γυμνή να κυνηγιέται με ένα γυμνό άνδρα. Έξαλλος γυρίζει στον πελάτη και του λέει :
- Επειδή εγώ δεν ξέρω καλό σημάδι, θα σου δώσω 2 σφαίρες. Την μια θέλω να την φυτέψεις στο κεφάλι αυτής της π@υτάνας και την άλλη στο πέoς αυτού του αλήτη. Αν το κάνεις αυτό θα σου χαρίσω το όπλο.
- Έγινε! απαντά ο πελάτης.
Βάζει το μάτι του στη διόπτρα και στοχεύει. Πριν πυροβολήσει σταματά, του επιστρέφει την μια σφαίρα και του λέει :
-Ωπ!!! Γίνεται και με μία.!!! T.

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΚΡΙΤΙΚΆΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕ?

filoiko είπε...

Σωστό δεν είναι αλλά για την δημοσιεύσουμε πρέπει να φροντίσει να μας την στείλει κάποιος.

filoiko είπε...

Σε θρίλερ έχει εξελιχτεί η εξαφάνιση μια 33χρόνης μητέρας δύο παιδιών από την Καμπή Άρτας η οποία αναζητείται από χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η αγνοούμενη η οποία διατηρούσε καφέ στην Καμπή εξαφανίστηκε από χθες με αυτόπτες μάρτυρες να την τοποθετούν αργά το απόγευμα πάνω σε μία γέφυρα του ποταμού Λόυρου.Από το πρωί άνδρες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής αλλά και της ΕΜΑΚ από τα Ιωάννινα, οργανώσει επιχείρηση εντοπισμού της,χωρίς όμως αποτέλεσμα.
http://epirusgate.blogspot.gr/

Ανώνυμος είπε...

Μήπως ντρέπονται να την στείλουν για δημοσίευση μην αρχίσει ο κόσμος και γελάει με τα "επιστημονικά" τους.

Ανώνυμος είπε...

ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ???

ΑΝ ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ!

Ανώνυμος είπε...

λιγα λογια για το φθοριο!

Το φθόριο το χρησιμοποίησαν πρώτοι οι Σοβιετικοί κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δινοντας το σε σκλάβους και στρατιώτες τους για να γίνουν πιο υποδουλόσημοι και αργότερα το πήραν οι ΝΑΖΙ!
Πειράματα που έγιναν σε ποντίκια, όπου αντί γιά ποντικοφάρμακο τα εξόντωσαν χορηγώντας τους οδοντόκρεμα.

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/10/t_13.html

βιομηχανιες εδω κ στο εξωτερικο πουλάνε τα χημικά τους απόβλητα σε εταιρείες που φτιάχνουν οδοντόκρεμες!
Το φθόριο,αν κι έχει καταχθεί στις καρκινογόνες ουσίες απο το 1990 χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές οδοντόκρεμες ενώ το ρίχνουν μέχρι και στο νερό της βρύσης(στις ΗΠΑ πχ 7 στις 10 πολιτείες ή μπορεί και παραπάνω,ρίχνουν φθόριο στο νερό τους)http://olympia.gr/2009/01/23/fluoride/http://www.axortagos.gr/fthorio-dilitirio-odontopasta-kai-nero.html

filoiko είπε...

Στην πλατεία Ταξιμ στην Πόλη
κόψαν δυο δέντρα
και ξεσηκώθηκε όλη η Τουρκία,

στη Φιλιππιάδα
κόψαν 20 κυπαρίσσια
και δεν κουνήθηκε φύλλο

filoiko είπε...

Ερώτηση:

Η αντιπολίτευση στο Δήμο
έχει άποψη
για την μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων ΓΠΣ Φιλιππιάδας
και την καταθέτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο

και δεν έχει αποψη
για ότι γίνεται
στην πλατεία στην Φιλιππιάδα;

Ανώνυμος είπε...

η φιλη μας η MONSANTO!

σημ: αν αναρωτιεστε γιατι δεν βγαινουν ντοματες, φασολακια, μελιτζανες, πατατες κλπ
απο τον σπορο που κρατησατε απο την περσινη σοδεια
ρωτηστε ή διαβαστε κ θα πεσετε πανω στους μεταλλαγμενους σπορους (που ευδοκιμουν μονο για μια σεζον) κ στα μεταλλαγμενα ζωα τελευταια.
κι ετσι θα μαθετε κ για τους φιλους μας τους εβραιους.

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/10/h-monsanto.html

http://www.pentapostagma.gr/2012/07/monsanto.html

http://greenchef.gr/2012/04/%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/

Ανώνυμος είπε...

κανενας δεν νοιαζεται ή απλα αφου η δουλεια μας γινεται γιατι να κουραζομαστε κ να αγχωνομαστε;
εξηγω: κοντα η πλατεια (εδω διπλα, παμε για ενα καφε-ποτο,
με την απαραιτητη κουστωδια: "το γυναικακι" ή τον "φιλο").
Αν η πλατεια ηταν μακρια, πχ πανω σε ενα βουνο οπου δεν θα παταγε κανεις κ φυσικα ουτε κι αυτοι γιατι εκει δεν θα μπορουσαν να επιδειχθουν ΙΣΩΣ τους ενοιαζε κ εξεφραζαν τις "ανησυχιες" τους...

Ανώνυμος είπε...

Της κοντης της ..............της φταινε οι τριχες.

Ανώνυμος είπε...

Την κεντρική πλατεία ποιος θα την υιοθετήσει;

Ανώνυμος είπε...

Αρη Βελουχιωτη και Σολωνος Γκικα η τρυπα εγινε ενα μετρο.
http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/thessaloniki-katadiki-tou-proin-antidimarxou-gia-thanatiforo-troxaio

Ανώνυμος είπε...

ΣΣΣΣΣΣΣΣ..Τρια[3] εκατομύρια στα Γιάννενα για Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η !!! Μην ενοχλείτε το
Δήμαρχο ΤΩΡΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ...9 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ τις εκλογες θα πεσουν τα γνωστά σεντόνια ασφάλτου στους δρόμους με βάθος 30 ΠΟΝΤΟΥΣ στα καπάκια της αποχέτευσης προσοχή στα αυτοκίνητα

filoiko είπε...

Ερώτηση μετά την τοποθέτηση χθες
κι άλλης τεράστιας σιδηροκατασκευής στην πλατεία:

-τα πλατάνια χρειάζονται;

Ανώνυμος είπε...

ναι για να εχουν σκια οι τεντες-τσαντιρια!

Ανώνυμος είπε...

ποιος τον "ματιασε" τον μητσο κι εσπασε το ισχιο?
σκορδα στα ματια σας!
ξεματιαστε τον γρηγορα!

Ανώνυμος είπε...

Να κάνω μια ερωτηση?δηλαδή οι ομπρέλες είναι πιο όμορφες σε ομορφιά απο τις τεντες?

Ανώνυμος είπε...

αγαπητε/η πιο ομορφα
(σε ομορφια, οπως λες κι εσυ)

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ!
...για φαντασου...

Ανώνυμος είπε...

3 φιλοι τα λενε:
-παιδια, για να μη γκρινιαζει η γυναικα μου περσυ την πηγα λονδινο κ φετος παρισι, λεει ο ενας.
-εγω την πηγα μοσχα κ φετος θα την παω κινα, λεει ο αλλος.
-εσυ μωρε μανωλιο;
-εγω μωρε κοπελια, περσυ την πηγα σ΄ενα σπιτακι ερημικο, απαν στον ψειλορειτη!
-κ φετος;

-εφετος μωρε, λεω να παω να την παρω!!! Τ.

Ανώνυμος είπε...

Τα δέντρα υπάρχουν δεν τα κατάργησε κανενας,εκτός αν βλέπω κάτι άλλο εγω.

Ανώνυμος είπε...

το "για φαντασου" το ειπα για να σκεφτεις, πως θα ηταν, αν τα ερ΄μα τα αφηναν να αναπτυχθουν κι απλως τα περιποιουνταν σωστα και οχι οπως τωρα, που ειναι "κομενα" οπως βολευει τον καθε μαγαζατορα.
φαντασου τα μονα τους και θα δεις ποσο ασχημα ειναι, σαν μοντερνα-αφηρημενα- γλυπτα ειναι, οχι σαν δενδρα.
ας τα κοψουν να ησυχασουμε κι εμεις...

filoiko είπε...

Επιτέλους ξεκίνησε
η εφαρμογή του ΓΠΣ
για την Φιλιππιάδα.

Πρώτα θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι...

Ανώνυμος είπε...

Στα μπαλκόνια σας να φανταστώ έχετε αναρριχώμενο κισσό ή πρασινάδα αντί για τέντα ....Σε όλο το κόσμο υπάρχουν τέντες ...και ναι είναι πιο ωραίες από τις ομπρέλες...Α ξέχασα μιλάμε φανταστικά και θεωρητικά

Ανώνυμος είπε...

το εχετε παρεξηγησει το θεμα με τις τεντες, αλλο να μην τις χρησιμοποιουμε κι αλλο να υπαρχει χωρος στην πλατεια ωστε να μπορουν να παιξουν τα παιδια μας εκει κι οχι να κινδυνευουν στους γυρω δρομους.

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα οντος έχει παρεξηγηθεί με τις τέντες ,και πρέπει να καταλάβουμε κάποιοι ότι είμαστε στο 2013 και όχι στο 50 που έχουνε μείνει κάποιοι και για εμένα είναι μαγκιά των μαγαζατορων που επενδύουν τέτοιες εποχές στην ερμη την πλατεια.δεν επενδύουν φωνάζουμε ότι δεν αλλαζουνε τιποτα,τότε να αφήναμε την πλατεία όπως ήτανε παράτημενη με τις πλαστικές σπασμενες καρεκλες.τι να πω δεν ικανοποιουμαστε με τιποτα,Ελλάδα στο μεγαλείο σου.