Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Κώστα Βάρναλη: Πως περνούσε τη μέρα του Πάσχα ο Παπαδιαμάντης!!!

Αὐτὲς τὶς μέρες ξαναθυμοῦνται οἱ παλαιότεροι τὰ καλὰ ἐκεῖνα χρόνια (γύρω στὸ 1905-1915), ποὺ ἡ Ἀθήνα ἤτανε ἀκόμη μιὰ εἰδυλλιακὴ πολιτεία κι εἶχε περισσότερη πίστη καὶ περισσότερην ἐγκαρδιότητα σχέσεων ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Τώρα τὸ πολὺ πλῆθος, ποὺ γέμισε ἀσφυκτικὰ τὴν πρωτεύουσα, ἀπομακρύνει τὸν ἕναν ἀπὸ τὸν ἄλλον καὶ τὸν ἀπομονώνει. Κείνην τὴν ἐποχὴ τῆς εἰρηνικῆς καὶ εὔκολης ζωῆς, οἱ κάτοικοι μιᾶς συνοικίας ἀποτελούσανε μίαν οἰκογένεια κι οἱ θαμῶνες ἑνὸς κέντρου μιὰ φιλικὴ συντροφιά.

     Ἡ Δεξαμενὴ τότες ἤτανε μιὰ προνομιούχα… ἐξοχή. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἀνοιχτὸς ὁρίζοντας, καθαρὸς ἀέρας καὶ δάσος. Ἤτανε ὄχι μονάχα τὸ ὑψηλὸ καταφύγιο τῶν λογίων καὶ τῶν ποιητῶν, παρὰ καὶ ἡ πνευματικὴ κορφὴ ὅλης της Ἑλλάδος. Στὰ γύρω φτωχικὰ σπίτια καθόντανε ἀπὸ χρόνια ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ Βλαχογιάννης, ὁ Μαλακάσης, ὁ Κοντυλάκης, ὁ Χατζόπουλος καὶ συχνάζανε ὅλοι στὸ καφενεδάκι τοῦ Μπαρμπαγιάννη. Οἱ νεοσσοὶ τῶν Μουσσῶν: ὁ Αὐγέρης, ὁ Ζῆλος, ὁ Πελλερέν, ὁ Ροδοκανάκης, ὁ Καζαντζάκης, ἡ Γαλάτεια, καθόντανε σὲ κάποια ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς μεγάλους, γεμάτοι ἀπὸ τὴ νεανικὴ ματαιοδοξία πὼς θὰ τοὺς ξεπεράσουνε.
     Τότες δὲν ὑπήρχανε οἱ φριχτὲς πολυκατοικίες, ποὺ πνίξανε τὸν ὁρίζοντα, οὔτε εἴχανε γίνει τὰ «ἐξωραϊστικὰ» ἔργα, ποὺ φάγανε τὸν μισὸ λόφο καὶ τοῦ χαλάσανε τὴ φυσική του γραφικότητα. Ἡ θάλασσα φαινότανε κάθε πρωὶ νὰ σπιθίζη πέρα ὁλόχαρη, γελαστὴ καὶ μπλάβη.
   

  Καμμιὰ δεκαριὰ πανύψηλες λεῦκες, ὁλοφούντωτες καὶ ρωμαλέες, κι ἄλλα τόσα πεῦκα τραγουδούσανε μέρα νύκτα μὲ τὸ παραμικρὸ ἀεράκι· τὰ πουλιὰ γεμίζανε τὰ κλώνια καὶ τὰ τζατζίκια* τσιτσιρίζανε μέσα στὸ… τηγάνι τῆς μεσημεριάτικης πύρας. Μιὰ βρύση κελάριζε ἀκατάπαυστα μέρα καὶ νύκτα στὴ ρίζα μιᾶς θεώρατης λεύκας. Καὶ τὸ φθινόπωρο, σὰν πέφτανε τὰ φύλλα καὶ τὰ ἔσερνε ὁ βορριᾶς, ἡ βρύση θρηνολογοῦσε μὲ ἀναφυλλητά, τὰ ξερόφυλλα θροούσανε ἀπελπισμένα καὶ μέσα στὴ χαβούζα τῆς δεξαμενῆς τὸ νερὸ βογγοῦσε δυνατά. Ὁ διαβάτης, ποὺ περνοῦσε ἀπ᾿ ἐκεῖ τὴ νύχτα μέσα στὸ ἐρημικὸ καὶ βαθὺ σκοτάδι ἔμοιαζε μὲ τὶς «σκιὲς» τῶν ρομαντικῶν μυθιστορημάτων, ποὺ «αἰφνιδίως ἀποσπῶνται ἐκ τῆς παρακειμένης γωνίας καὶ διασκελίζουσιν ἐσπευσμένως τὴν ἔρημον ὁδόν, ἐνῶ τὸ ὡρολόγιον κ.τ.λ.».
      Ἐκεῖ ἐρχότανε πρωὶ κι ἀπόγευμα ὁ κὺρ Στέφανος, ὁ Πρόεδρος, ὁ τύπος τῶν τύπων. Φοροῦσε ποδήματα χειμώνα-καλοκαίρι κι ἀκουμποῦσε τὰ γερατειά του ἀπάνου σ᾿ ἕνα χονδρὸ μπαστούνι. Ἀπαισιόδοξος, πυρρωνιστής**, λαϊκὸς φιλόσοφος μὲ ἀληθινὴ φλέβα. Ἤτανε ὁ μοναδικὸς σχεδὸν φίλος του Παπαδιαμάντη. Γιατὶ ὁ Σκιαθίτης συγγραφέας ἔπασχε ἀπὸ ἀνθρωποφοβία – μὲ τὸ δίκηό του. Καθότανε στὸ πίσω μέρος τοῦ καφενείου κοντὰ στὸ παραθυράκι τοῦ τζακιοῦ. Σταύρωνε τὰ χέρια του, ἔγερνε δίπλα τὸ ἱερατικό του κεφάλι καὶ βυθιζότανε στὰ δημιουργικά του ὀνειροπολήματα μὲ κατάνυξη κι εὐχαριστημένος γιὰ τὴν μόνωσή του. Ἀπὸ τὸ παραθυράκι ἔπαιρνε τὸν καφέ του καὶ καμμιὰ φορὰ ἔμπαινε βιαστικὸς στὸ καφενεῖο χωρὶς νὰ σηκώνη τὰ μάτια, ἔπαιρνε μίαν ἐφημερίδα κι ἔφευγε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο βιαστικός. Μονάχα τὸν κὺρ Στέφανο δεχότανε νὰ τὸν ζυγώνῃ. Ὅπως ἤτανε πάντα σιωπηλός, τὸν ἄφηνε νὰ τοῦ μιλῇ ὑπομονετικά. Γιατὶ ὁ κὺρ Στέφανος ἦταν ἕνας τίμιος, ἁπλοϊκός, ἄκακος καὶ περήφανος ἄνθρωπος, ὅπως καὶ ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος. Ἂν ἐτοῦτος ἤτανε βαθύτατα θρῆσκος σὰν τοὺς καθωσιωμένους ἀσκητὲς τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, μὰ καὶ τοῦ Προέδρου ὁ πυρρωνισμὸς δὲν ἤτανε ἄθρησκος. Εἶχε τὴ μανία νὰ κοροϊδεύῃ τὶς ματαιότητες κάθε λογῆς καὶ πρὸ παντὸς τὴν παραδοπιστία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν παπάδων. Κι αὐτὸ χωρὶς κακία.
      Τίς Κυριακὲς καὶ τὶς μεγάλες γιορτάδες ὁ Παπαδιαμάντης πήγαινε πρωὶ-πρωὶ στὸν Ἅγιο Ἐλισσαῖο***, κοντὰ στὸν Παλαιὸ Στρατώνα, καὶ ἔψελνε ἀνάμεσα στοὺς ἁπλοϊκοὺς πιστοὺς τῆς συνοικίας. Ἐκεῖ πήγαινε καὶ ὁ Μωραϊτίδης γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. Ἔτσι ξαλαφρώνανε κι οἱ δύο τὴν ψυχή τους ἀπὸ τὶς πίκρες τῆς ζωῆς καὶ παίρνανε ἕνα λουτρὸ καρτερίας, ποὺ τοὺς δυνάμωνε τὴ δημιουργική τους ὁρμή. Τὴ Μεγάλη βδομάδα τὸν χάναμε. Ἐκτελοῦσε στὴν ἐντέλεια ὅλα τα χριστιανικά του χρέη σὰν πειθαρχημένος καλόγηρος. Μὰ τὴν Κυριακή του Πάσχα, κατὰ τὸ μεσημέρι ὁ κὺρ Στέφανος ἐρχότανε στὸ καφενεῖο καὶ τὸν ἔπαιρνε στὸ σπίτι του νὰ φᾶνε τὸ πασχαλινὸ ἀρνί. Κατηφορίζανε κι οἱ δύο τὸ λόφο, ὁ ἕνας μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι κι ὁ ἄλλος μὲ τὴν ἀλύγιστη περπατησιά του, γιατὶ τὰ γόνατά του ἤτανε ξυλιασμένα ἀπὸ τὴν ἀρθρίτιδα.
      Στὸ τραπέζι μοσχοβολοῦσε κι ἄχνιζε τὸ ἀρνὶ μέσα στὸ ταψί· μοσχοβολοῦσε τὸ τυρὶ τοῦ Παρνασσοῦ, ἡ μαρουλοσαλάτα μὲ τὸν ἄνηθο καὶ τὸ κρεμμυδάκι· μοσκοβολούσανε τὰ πορτοκάλια καὶ λαμποκοπούσανε μέσα στὴ σουπιέρα τὰ κόκκινα τ᾿ αὐγά. Πόσοι πειρασμοί: Μὰ ὁ θρῆσκος Παπαδιαμάντης πρῶτα ἔκαμνε τὸ σταυρό του, ἔλεγε τὸ «φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται…», οἱ ἄλλοι ὄρθιοι γύρω σταυροκοπιόντανε κι αὐτοὶ κι ὕστερα… Αἵ, ὕστερα, ἅμα καθόντανε στὸ τραπέζι, ὁ κὺρ Στέφανος, ποὺ ἤξαιρε τὰ συνήθεια τοῦ φίλου του, τοῦ γέμιζε μιὰ κούπα ρετσίνα. Ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος τὴν ἔπιανε μὲ τὶς δύο του φοῦχτες (γιατὶ τὰ χέρια του τρέμανε) καὶ τὴν ἄδειαζε ὁλάκερη «ἀμυστὶ»**** μὲ μιὰ συγκινητικὴ λαχτάρα. Τότες τὸ αἷμα του ξυπνοῦσε καὶ κύλαε ζεστὸ στὶς φλέβες του, τὰ μάτια του καθαρίζανε, ἡ ψυχή του ἄνοιγε τὰ διπλωμένα φτερά της καὶ τότε μονάχα ἀρχίζανε τὸ φαγί. «Ἠτο ὡραῖον ρετσινάτον» (λέγει σ᾿ ἕνα του διήγημα) «ὅλον ἄρωμα καὶ πτῆσις καὶ ἀφρός»! Τί λυρικὸς καϋμός, τί ἀληθινὸς ἔρωτας γιὰ τὸ κρασί!
      Ἔτσι αὐτὲς τὶς μέρες, ποὺ ἡ ἐποχή μας τὶς ζῆ μὲ κάποιαν πεζότητα, πῶς νὰ μὴ θυμηθῇ κανεὶς τὸν καλὸ ἐκεῖνο καιρό, ποὺ ἡ ποίηση καὶ ἡ πίστη ἤτανε ζωντανὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς. Τώρα τὰ πεῦκα τὰ κόψανε ὅλα οἱ πολυκατοικίες. Οἱ λεῦκες ξεραθήκανε κι ὡς τόσο δὲν τὶς κόβουνε νὰ λείψῃ ὁ πένθιμος ἐκεῖνος σκελετός τους, ποὺ τὶς κάνει νὰ μοιάζουνε μὲ ὑψηλοὺς ξύλινους σταυροὺς σὲ κοιμητήρι. Ἡ Δεξαμενὴ ποὺ ἤτανε ἡ ψηλότερη σκοπιὰ τῆς Ἀθήνας, ἔχασε τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ θάλασσα καὶ κατάντησε σὰ μιὰ πηγάδα. Καὶ μείναμε ἐμεῖς τὰ ἐρείπια, οἱ παληοὶ κάτοικοι τοῦ ὡραίου λόφου νὰ θρηνοῦμε ἐπάνω στὰ ἐρείπια τοῦ «ἐξωραϊσμοῦ» του.

Κώστας Βάρναλης – Εἰς τὴν Δεξαμενήν
Πηγή: Ἐφημ. «Πρωία», 2 Μαΐου 1937
Ἀναδημοσίευση: Ἐφημ. Ἐλευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη, 24 Ἀπριλίου 2008

 *     Τζατζίκια = τζιτζίκια.
**    Πυρρωνισμός: φιλοσοφικό σύστημα που πήρε το όνομά του από τον αρχαίο φιλόσοφο του 3ου  αιώνος π.Χ., Πύρρωνα.    
***  Πίσω από το σταθμό στο Μοναστηράκι.
****Αμυστί: απνευστί, χωρίς να κλείνει τα χείλη του αυτός που πίνει.
ΠΗΓΗ: εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 24-4-2008

54 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έπρεπε να βλέπατε πόσοι υποψήφιοι ήταν απόψε στα εγκαίνια κρεοπωλείου καμαρώνάνέ σαν να ήταν αυτοί προς πώληση και όχι τα κρέατα στις βιτρίνες αυτοί έλαμπαν!!

Ανώνυμος είπε...

Οι 20 επόμενοι
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
(ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)

1.Γιαννάκης Μιχαήλ του Ιωάννη Επιχειρηματίας
2.Γιολδάσης Απόστολος του Ευστρατίου Ελευθ. Επαγγελματίας
3.Δήμου Φεβρωνία (Φέφη) του Κων/νου Εκπαιδευτικός
4.Ζήσης Θεόδωρος του Πολύκαρπου Ταχυδ. Υπάλληλος
5.Κολιού Κατερίνα του Σπυρίδωνα Ιδ. Υπάλληλος
6. Λαμπρούσης Βασίλειος του Χρήστου Συνταξιούχος
7.Μήτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη Επιχειρηματίας
8.Μήτσης Χρήστος του Νικόλαου Ιδ. Υπάλληλος
9.Μιχάλης-Κολιός Βασίλειος του Σπυρίδωνα Χειριστής Μηχαν.
10.Μπαϊλης Χρήστος του Νικολάου Συνταξιούχος
11.Ντάκουλας Ευάγγελος του Γεωργίου Αγρότης
12.Νταλαγιάννης Αντώνιος του Γεωργίου Απόστρατος Πυροσβέστης
13.Ξώνα Γεωργία του Ιωάννη Επιχειρηματίας
14.Παπαδοπούλου- Παπακώστα Θεοδώρα του Γεωργίου Δημ. Υπάλληλος
15.Παππά Μυρτώ του Γεωργίου Οικονομολόγος
16.Ρίζος Αχιλλέας του Γεωργίου Υποστράτηγος ε.α.
17.Σκανδάλη Μαρίνα του Κων/νου Ιδ.Υπάλληλος
18.Σταμούλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Ιδ. Υπάλληλος
19.Σταύρου Λαμπρινή του Σταύρου Συνταξιούχος
20.Τσιότσιος Ηλίας του Ευαγγέλου Αγρότης

filoiko είπε...

Υπαρχουν καποιοι φιλοι που ρωτανε

διαφορα για το filoiko.

Απαντηση θα βρουν αν το θελουν
στις 500 περιπου αναρτησεις
αλλα και στα -κοντευουν 9000- σχολια.

Και βεβαια υπαρχει και το
filoiko@gmail
για οποια απορια.

Αυτα χωρίς υπονοούμενα.

filoiko είπε...

Τι νέα σήμερα Σάββατο;

-με κέρασαν κέρασα και γω.

-γλυκιά μέρα όλο ήλιο,τραπεζάκια εξω στις πλατείες.
Βγαίνει περισσότερος κόσμος εξω
ιδίως το μεσημέρι στην πλατεία.

-ταμπέλλες κρεμάσαν στο εκλογικό
κέντρο Γιολδάση-στο ίδιο μέρος
ηταν και στις προηγούμενες
εκλογές.Πάλι ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
είναι το ονομα του συνδιασμού...

Γιατί να δόσει άλλο όνομα;

Θα πείτε ΓΠΣ,νερά κτλ.Ελα μωρέ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ 2014 ΚΑΙ ΟΧΙ 1960ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΩΝΗ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ.Η ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ?(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΧΗΣ 1960).ΕΚΕΙ.ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΑΝ
..

Ανώνυμος είπε...

"Πάλι ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ' !!!!

Πάλι και ξανά Πάλι....μέχρι να αποκάμουν τα νιάνιαρα που τόλμησαν
να σηκώσουν κεφάλι!
Έφθασε η ώρα για τα μαρμαρένια αλώνια.
Εκεί θα λογαριαστούμε!
Τι άλλο θέλει αυτός ο λαός ο αχάριστος και αγνώμων;

Ανώνυμος είπε...

Από τις προχθεσινές προγραμματικές διακηρύξεις του Μήτσου :

« ο Δήμος Ζηρού κινήθηκε στο πλαίσιο, που οι συνθήκες επέβαλλαν.
Δημιούργησε τις υποδομές, σε επίπεδο μελετών, ώστε στη νέα περίοδο, ο Δήμος μας, να καρπωθεί αυτά που δικαιούται σίγουρα, αλλά και περισσότερα, αφού η διάθεσή μας, να το προσπαθήσουμε είναι δεδομένη και αποδεδειγμένη.
Παράλληλα είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε και τις όποιες προτάσεις,
αλλά και προκλήσεις προκύψουν απ’ την πολιτεία.
Αισιοδοξούμε πως είναι ο καιρός να υπάρξουν και νέες αποφάσεις, οι οποίες θα είναι υπέρ των Δήμων.»

Έκανε ότι του επέβαλαν οι πολιτικές συνθήκες….
Επειδή δηλαδή δεν μπόρεσε ρουσφετολογικά να πάρει χρήματα από τη πολιτεία,
σοφίστηκε τούτο το ανεπανάληπτο :
Για επτά ολόκληρα χρόνια δημιουργούσε τις απαραίτητες υποδομές σε επίπεδο ΜΕΛΕΤΩΝ ώστε την προσεχή πενταετία να καρπωθεί όχι μόνο αυτά που δικαιούται αλλά πολύ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ διότι είναι γνωστή η διάθεση του να ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ….

Δεν θα σταματήσει εδώ. Θα αξιοποιήσει και τις όποιες προτάσεις και προκλήσεις προκύψουν από την πολιτεία…!
Σπάζω το κεφάλι μου να φανταστώ τι το επαναστατικό για τον Δήμο ΖΗΡΟΎ θα μπορούσε να προτείνει αυτή η τόσο στοργική για τον ρημαγμένο τόπο μας πολιτεία…

Πέραν τούτων είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν και άλλες αποφάσεις για τους Δήμους οπότε θα πάρει και ο δικός μας το μερίδιο που του αναλογεί…

Είναι σαν λέμε , λίγα ψίχουλα συμπόνιας σου γυρεύω !
ή επί το ορθότερο : Ελεήστε τον αόμματο να πεζοδρομήσω και εγώ, ο υπάκουος φίλος σας, κάποιο δρομάκι…

Πουθενά ανάπτυξη και όραμα. Επτά ολόκληρα χρόνια έφτιαχνε υποδομές για μελέτες έργων που θα γίνουν την Τρίτη θητεία του που είναι και πενταετής !

Άντε , με το καλό για την τέταρτη θητεία και μετά …νάτος , νάτος και ο… ανιψιός !

Ανώνυμος είπε...

Μετά από αυτά,

Όνομα έκπληξη ανακοινώνεται σε λίγο στο ψηφοδέλτιο του Νίκου Καλαντζή που θα κάνει αίσθηση και που επιβεβαιώνει το κάλεσμα νίκης και ανατροπής της «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
Το σίγουρο είναι ότι αλλάζουν τα δεδομένα στον Δήμο μας και νέοι άνθρωποι ικανοί επιχειρηματίες, επιστήμονες, άφθαρτοι αναλαμβάνουν επιτέλους ρόλο για μια αξιοπρεπή και διάφανη διαχείριση στον Δήμο μας.

Θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας αν αυτοί οι νέοι άνθρωποι δεν τύχουν της εμπιστοσύνης μας και ενδώσουμε στις παλιές δοκιμασμένες συνταγές.
Αυτός ο τόπος αν δεν αλλάξει και δεν ψηφίσει τα παιδιά του, γιατί για τα παιδιά μας πρόκειται που τα σπουδάσαμε και τους είπαμε να γυρίσουν πίσω να ζήσουν μαζί μας, θα είναι άξιος της τύχης του.
Ποιος θα μας διοικήσει?
Σας καλώ να κάνετε μία αναγωγή και μία αντιπαράθεση στις υποψηφιότητες
με τα βιογραφικά τους και βάλτε και τον μέσο όρο ηλικίας .
Δεν θα έχετε καμία δικαιολογία για το τι θα συμβεί αύριο.

Ανώνυμος είπε...

Έχει η αλήθεια πολλούς νέους και δοκιμασμένους ο συνδυασμός του "φέρελπη νέου".
Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη:
α. Μια αποτυχημένη να κάνει έστω αξιόλογη παρουσία σε βουλευτικές εκλογές η οποία κατατάχθηκε τελευταία σε αυτές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ίδια που διακηρρύται ότι θα ηγούνταν συνδυασμού στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφια δήμαρχος(ήμαρτον!)
β. Είναι ένας αποτυχημένος εκλογικά στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ του κυρίου Αργύρη στις προηγούμενες εκλογές, κι αυτός βέβαια πάτωσε παρά το "σοβαρό" προφίλ του.
γ.Είναι φυσικά πολλοί που εχουν ξαναπολιτευτεί χωρίς να εκλεγούν ούτε καταλάθος ποτέ.
και τέλος....
δ.Είναι και ο ιδιος ο επικεφαλής που ακόμα και όταν σάρωνε τον νομό από ποσοστά ο Καχριμάνης, εκείνος κατάφερε να μην εκλεγεί και να μην τον ψηφίσει ούτε η πόλη του.
Αυτά είναι πραγματικά δεδομένα, παρά τη μονομέρια που τα βλέπω τα πράγματα ως υποστηρίκτρια του δημάρχου. Αυτά απλά να καταγραφούν...
Φυσικά υπάρχουν και 3-4 καλά παιδιά και υποψήφιοι που αξίζει να εκλεγούν και να προσφέρουν.
Αυτά και καληνύχτα σας!

Ανώνυμος είπε...

Επειδή λες για νέους και επιστήμονες...
Μόνο εγώ βλέπω πως είναι μειοψηφία?
Ε δύο στα 20 άτομα κατά τα άλλα γεμάτοι επιστήμονες είστε .
Οι νέοι άνθρωποι ποίοι είναι?
Και πραγματικά βγάλε και μέσο όρο ηλικίας...
Ρε προσέξτε τι γράφετε!!!

Ανώνυμος είπε...

Είμαστε μακριά απο τις διαδηλώσεις στο κέντρο .Eιμαστε μακριά απο τα χημικά στη Συρια .Ειμαστε μακριά απο την Μυτιλήνη που μετανάστες ζητούν νέα πατρίδα για αξιοπρεπή ζωή.Ποσο λίγοι είμαστε?ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΝΑΠΕ

Ανώνυμος είπε...

Η Τύφλα σου δεν σε αφήνει να δεις

Πες σε κάποιον να σου διαβάσει τους μέχρι τώρα επισήμως γνωστούς υποψήφιους και μετά τα ξαναλέμε.

ΥΓ.. Δίπλα στο πατρώνυμο αναγράφεται
το επάγγελμα και τα διπλώματα του ... δημοτικού του καθενός.
Και στο υπόσχομαι ότι θα τα ξαναπούμε εκτενέστερα όταν ο δικός Μήτσος αποφασίσει να κολλήσει τα δικά σας διπλώματα δίπλα στα πατρώνυμα...
Θα έχει μεγάλη πλάκα...

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζω είτε προσωπικά είτε ως ονόματα τους περισσότερους υποψηφίους του Καλαντζή. Και επειδή η κουβέντα πάει στη μόρφωση και στα πτυχία, έκατσα να κάνω αριθμητική.
Έχουμε λοιπόν:
-Στον Καλαντζή, 8 Πτυχιούχοι στους 40 (άλλους ακόμα περιμένουμε με προσμονή. Σύνολο λοιπόν 9 με τον επικεφαλής.
- Στον Γιολδάση, 19 Πτυχιούχοι, εκ των οποίων 1 με διδακτορικό και 3 με μεταπτυχιακές σπουδές.
Απλά γιατί μας ζαλίσατε με τις σπουδές σας και τα πτυχία σας.

Ανώνυμος είπε...YΓ... παραλειπόμενα :

Οι μέχρι τώρα επισήμως γνωστοί
γνωστοί υποψήφιοι είναι ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ
..και έπεται η συνέχεια.

Για να μη μπερδεύεσαι στην αναζήτηση
των τίτλων...

Ανώνυμος είπε...

Ο Μήτσος που κολλάει?
Επειδη τα είδαμε σου λέω? Πες μου αν υπάρχει πανεπιστήμιο κτηνοτρόφος ή ΤΕΙ ίδ. Υπάλληλος??
Γιατί δε το είχα βρει στο μηχανογραφικό ..

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΑΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ?

filoiko είπε...

Κατεβαζω παντζουρια. Καλο βραδυ

Ανώνυμος είπε...

Τι σε πείραξε πιο πολύ :

Τα δύο χιλιάδες ψηφαλάκια που πήρε ο αποτυχημένος του Αργύρη ή το "σοβαρό" προφίλ του;

Φαίνεται ότι το έχετε στο DND σας:
Από το Βέργο, στο Ζυγούρη. Ξαποστένετε για λίγο περιοδεύοντας με τον Καλαντζή και μετά λιποταξία ΟΛΚΗΣ...

filoiko είπε...

....μέτρα τον άνθρωπο όχι με τα λεφτά του, ούτε και με τις γνώσεις του ακόμα...αλλά με το ποσόν της ευτυχίας που χαρίζει στους συνανθρώπους του....

Τοχε διαβάσει κάπου ο πατέρας μου και μου το χε πει.

Ανώνυμος είπε...

Μίλτο μεγάλη κουβέντα ,
αυτά είναι βιώματα και κανόνες ζωής και στο λέω ως πτυχιούχους δεν πρέπει να κρίνεις τον άνθρωπο με το πτυχίο αλά με τη προσωπικότητά και τη πορεία στη κοινωνία..

Ανώνυμος είπε...

Τι ευτυχία μπορούν να χαρίσουν στη κοινωνία οι άσχετοι και οι τενεκέδες ;

Αν με τα λεφτά δεν πρέπει να μετράμε τον άνθρωπο ,χωρίς τις γνώσεις και τα πτυχία θα ζούσαμε ακόμα στον Μεσαίωνα.
Πρόκειται για τελείως ανόμοια και μη συγκρίσιμα μεγέθη...
Γνώσεις και πτυχία είναι καρπός του διαφωτισμού και του μετέπειτα καλπασμού των επιστημών .
Γκιλοτίνες, εξορκισμοί και μαγεία είναι καρπός του σκοταδισμού,της αμάθειας και του Μεσαίωνα. ,

Με τέτοιες απλουστεύσεις και μηδενιστικές ταυτίσεις δεν χρυσώνεται το χάπι

Ανώνυμος είπε...

O Γιανναράς, σήμερα.


Oι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας (εκδ. «Kέδρος», 2012):

«1. Πάντοτε και νομοτελειακά όλοι υποτιμούν τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν στην κοινωνία.

2. H πιθανότητα να είναι ηλίθιο ένα συγκεκριμένο άτομο, είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ατόμου.

3. Hλίθιος χαρακτηρίζεται το άτομο που οι πράξεις του προκαλούν ζημίες σε ένα άλλο άτομο ή σε ομάδα ατόμων, χωρίς το ίδιο να αποκομίζει κέρδη, ενώ πιθανό και να βλάπτεται σημαντικά.

4. Oι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων. Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συνεχώς παραβλέπουν πως η συναναστροφή / συγχρωτισμός με ηλίθια άτομα αποδεικνύεται απαρέγκλιτα μοιραίο λάθος, ανεξάρτητα από χρόνο, τόπο και συνθήκες.

5. O ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό». Kαι σχολιάζω:

1. Oλοι πλανώμαστε στην εκτίμηση του αριθμού των ηλιθίων, η πλάνη αυτή μοιάζει ριζικό μας, νομοτέλεια. Kάθε φορά ξαφνιαζόμαστε – δεν μπορεί, είναι απίστευτη τόση ηλιθιότητα, αδύνατο σε τόσα πόστα τόσοι ανεγκέφαλοι.

Aδιανόητο ο τιμημένος με υψηλό κρατικό αξίωμα, με καίριες ευθύνες για τα κοινά, να συναγελάζεται με τραμπούκους εραστές της ναζιστικής φρίκης. Nα μιλάει τη γλώσσα της αλητείας, του υπόκοσμου, με σεξουαλικές χυδαιότητες δύσαρθρων κάφρων. Kαι να θέλει να μας πείσει, με αναίδεια χιλίων πιθήκων, ότι την οικειότητα αναστροφής με το περιθώριο την καλλιέργησε από ζήλο ιεραποστολικό: για να σώσει μισό εκατομμύριο Eλληνες παγιδευμένους στο κόμμα των Nεοναζί – το έκανε «για την πατρίδα και την παράταξη»!

Hταν από τους εγγύτατους συνεργάτες του πρωθυπουργού, «κολλητός» του. Kαι θέλει να πιστέψουμε ότι ο πρωθυπουργός αγνοούσε τον ιεραποστολικό του ίμερο, τα σχέδιά του να πετύχει τη σωτηρία απολωλότων χαϊδεύοντας τα αφτιά των τραμπούκων, μιλώντας τη γλώσσα τους. Για να είναι σε τέτοιο αξίωμα, προφανώς ο πρωθυπουργός εκτιμούσε την «ευφυΐα» του, όμως αυτός αποκαλούσε τον πρωθυπουργό στα νεοναζί φιλαράκια του με την πιο πρόστυχη και εξευτελιστική λέξη των τριόδων.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ 'ΑΣΒΕΣΤΩΝΕΙ' ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙ Κ ΟΧΙ ΜΕ ΗΤΑ...ΕΙΝΑΙ ΡΗΜΑ. ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΕ Κ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΤΡΩΜΑΤΑ ΘΑ ΕΔΙΝΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΝΟΤΑ Κ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ...........

Ανώνυμος είπε...

Από τον Βενιζέλο, στον Σαμαρά. Με νεανική ευλυγισία φτάνουμε στον Καχριμάνη. Άγνωστες οι βουλές του Κυρίου. Και των φυλών του Ισραήλ.

filoiko είπε...

Παει κι αυτη η Κυριακη....καλο βραδυ

Ανώνυμος είπε...

Η βόμβα τελικά αποδείχθηκε στρακαστρούκα .....

filoiko είπε...

Ο/Η filoiko είπε...
Ταμπουρωμένοι πίσω από το...δίκιο τους,οι επαγγελματίες καταληψίες πεζοδρομίων και χώρων της πλατείας

αντιστέκονται σθεναρά.

Δεν κάνουν πίσω.

Ξερουν πως κανένας δεν θα τους πειράξει,δεν θα τους δείξει,ούτε τώρα που οι υποσχέσεις είναι εφήμερες,διαρκούν λίγο, άρα ψεύτικες.

Ρε παιδιά έλεος.

Για την κεντρική πλατεία στη Φιλιππιάδα δεν θα πει κάποιος κάτι;

Ανώνυμος είπε...

Τελικά να που

και οι δημοτικές

είναι δοκιμασία,

είναι φίλτρο

Σου λένε με ποιους να πας

και ποιους ν αφήσεις

Ανώνυμος είπε...

Είναι πλατό το δίλημμα.

Να αφήσεις αυτούς που διαμαρτύρονται.

Μια χαρά είναι τα πράγματα. Τι σε πειράζει αν βολεύονται τα δικά μας παιδιά.

filoiko είπε...

H Φιλιππιάδα σήμερα πενθεί.

Εφυγε από κοντά μας ένας νέος άνθρωπος.

Πέθανε τα ξημερώματα ο συμπατριώτης μας Θόδωρος Γκούνης.

Ενα καλό παιδί,ενας ανθρωπος δημιουργικός και πανω απ όλα με ήθος.(δεν θα ξεχάσω τα like που μου έβαζε στις φωτογραφίες στο facebook ιδιαίτερα σε φωτογραφίες από την λίμνη Ζηρού).

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη

Καλό ταξίδι Θόδωρε...

Μιλτιάδης Ζήκος

Ανώνυμος είπε...

ΘΟΔΩΡΕ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ανώνυμος είπε...

Ένα παιδί με ήθος....
Καλό Ταξίδι, φίλε!

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ
Η επιτομή της αξιοπρέπειας και της καλοσύνης.
Καλό ταξίδι Θοδωρή.

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΣ
ΣΟΥ ΜΙΛΑΓΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ.
ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΑΣΕ ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ...
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ...

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ,
ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ.
ΞΑΝΑΓΥΤΙΖΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ.
Στην ανυπαρξια.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Νομίζουν ότι βιώνουν την αθανασία.

Ανώνυμος είπε...

Ρεκβιεμ για έναν ήσυχο άνθρωπο, που πριν φύγει έδειχνε πως ειχε βρει τη γαλήνη.Καλο ταξίδι.....

filoiko είπε...

Πεσαν μέσα τα δελτία που προβλέπαν για σήμερα Μ.Τετάρτη ραγδαία επιδείνωση του καιρού στα βορειοδυτικά.
Βρέχει από την νύχτα.
Πριν λίγο ακούστηκε η καμπάνα.
Εχει λίγη ψύχρα.
Παιχνίδια του Απρίλη.

Καλη σας ημέρα

Ανώνυμος είπε...

Μη αιθεραμοβατείς..

Η κεντρική πλατεία είναι τόπος χλοερός , τόπος αναπαύσεως.
Τι της λείπει;
Δεν τα έχει όλα;

Πολύ σωστά ΡΕΕΙ το χρήμα εν ονόματι της άλλης,
εκείνης του δημαρχείου.
Εκεί ήταν το μέγα πρόβλημα.
Δεν άντεχε άλλο την ομορφιά και τη μαγεία του απέναντι κομματιού με εκείνο του απαράμιλλου κάλους ΤΡΥΠΗΤΟ δάπεδο.

Ανώνυμος είπε...

Πολυ βροχη!
Ελπιζω να μην εφυγε ο ασβεστης!

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΤΙ ΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ; ΔΕΝ ΧΑΛΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ! ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ!

Ανώνυμος είπε...

MHN ΑΓΧΩΝΕΣΑΙ,

ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ,
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ...

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ ΕΠΟΧΗ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ;

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ;
ΣΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ Ή ΣΤΟ ΕΜΠΑΘΕΣ ΣΤΡΑΠΑΤΣΟ;

filoiko είπε...

Χειμωνιάτικη η Μεγάλη Τετάρτη σήμερα.

Αναγκαστήκαμε να κάτσουμε μέσα,όχι έξω στην πλατεία.Εβρεχε.

Δεν εβρισκες να κάτσεις μέσα.

Τσίπουρο οι περισσότεροι.
Μέχρι και λαχανάκια βρυξελλών στο μεζέ ανάμεσα σε γαρίδες.

Ουτε στα ουζάδικα στο Κερατσίνι τέτοιος μεζές.

Ηρθαν και φίλοι από Αθήνα.

Μουσική έπαιζε ράδιο πίσω από τη χάβρα-μιλάγαμε όλοι μαζί-,και κάποια στιγμή Καζαντζίδης με το Παρε τ αχνάρια

Το άτιμο το τσίπουρο και ο αλήτης ο χρόνος που ασταμάτητα τρέχει.

Ανώνυμος είπε...

Όσο πλησιάζει το Πάσχα και σκέπτομαι πως πάλι θα ξοδέψουμε χρήματα για να φέρουμε το (δήθεν) Άγιο Φως και να το υποδεχθούμε με τιμές αρχηγού κράτους, γίνομαι εμμανής αντικληρικός. Και υποθέτω πως το ίδιο θα γινόταν και ο Ιησούς, που από ότι ξέρουμε, δεν πίστευε σε ειδωλολατρικά σύμβολα – και μάλλον θα μοίραζε τα χρήματα στους φτωχούς.ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΙΚΑ Ο ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΑΝΤΕΞΕ ΤΗ ΒΡΟΧΗ.

Ανώνυμος είπε...

Τώρα ανακάλυψαν τον Ν.Δήμου να γράφει αυτά τα ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΑ...
Δεκάδες είναι τα θαυμασια βιβλία του οποία έχουν κυκλοφορήσει σε αμέτρητες χιλιάδες αντίτυπα που έγιναν ανάρπαστα από όσους λαχταρούν για την γνώση ( ορέγονται του ειδέναι έλεγαν οι αρχαίοι).
Πέραν τούτου ας ΓΝΩΡΊΣΟΥΝ οι εμπαθείς και αγκυλωμένοι σε μεσαιωνικές παραδόσεις ότι ο ΝΔ είναι ο πιο διαβασμένος συγγραφέας
σε όλη την Γερμανία ντόπιους και ξένους.

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ?ΓΑΡΓΑΡΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΘΕΜΑ?ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ?

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ,ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ Ο ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΕΜΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ..
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ε..Ντουνιάς!

Ο ΜΑΚΗΣ, Ο ΛΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

Ο Μάκης (Χριστοδουλόπουλος) έκλεισε. Στο ευρωψηφοδέλτιο του Πολύδωρα. Τι θα κάνει στις Βρυξέλλες, αν εκλεγεί; Ελάτε τώρα, δεν θα προωθεί την ευρωπαϊκή ιδέα. Μπορεί να ψυχαγωγεί τους κουτόφραγκους άδοντας το «Μελαχρινάκι».

Ο Λάκης (Λαζόπουλος) δεν έκλεισε ακόμα. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν την απάντησή του. Μακάρι να πει το «ναι». Ούτε αυτός χρειάζεται να αγωνίζεται για την ευρωπαϊκή ιδέα. Μπορεί να στήσει στις Βρυξέλλες ένα «Τσαντίρι» και να εκτοξεύει από εκεί τις υψηλού επιπέδου ατάκες του, που τόσο αβαντάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο Αλέξη.

Για τον Ζαγοράκη τι να πει κανείς; Παλαιόθεν ευρωπαϊστής. Εδώ ο Σαμαράς δεν ξέρει αν στον Πειραιά υποστηρίζει τον Μιχαλολιάκο (ο ίδιος κατέβηκε στον λιμάνι για να τον αβαντάρει) ή τον Μώραλη (ο υπουργός του Αρβανιτόπουλος πήγε στην παρουσίαση του συνδυασμού του!), γιατί να προβληματιστεί περισσότερο για τον Ζαγοράκη;

Φυσικά, δεν είναι τωρινό φαινόμενο ούτε τα κομματόσκυλα, ούτε οι (φελοί) φατσάτοι, ούτε οι μαϊντανοί. Αλλά δεν πρέπει να περνάει έτσι. Είναι θλιβερό πλάι στον Ρομπόλη και στον Χριστόπουλο (πόσοι τους ξέρουν αλήθεια;) να μπει ο Λάκης. Και εξίσου θλιβερό να μένει έξω η Μαριέττα Γιαννάκου και να μπαίνει ο Ζαγοράκης. Και στις δυο περιπτώσεις μετράει η «φάτσα» και όχι η γνώση και η αξία.

Τι μένει; Να κάνουν την έκπληξη οι ψηφοφόροι και να αφήσουν εκεί (εδώ) που είναι τους -άκηδες. Χλωμό μεν, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

PROTAGON

Ανώνυμος είπε...

http://antikleptiko-gps1.webnode.gr/use/

Ανώνυμος είπε...

Χάθηκε καένας;

Ανώνυμος είπε...

Μίλτο εάν υποψιαστούμε εμείς της παιλαιάς οτι δρούσες χθές βράδυ ως κατάσκοπος του στολισμού του επιταφίου θα .... κάνουμε το σταυρό μας....

Ανώνυμος είπε...

Χθεσινή συνέντευξη στο art-tv ,στημένες ερωτήσεις και πείτε ότι κατεβαίνει στο Δήμο και όχι στο τεε