ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ:απευθείας σύνδεση με φωλιά πελαργών.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 Στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  05  Νοεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 00΄  θα γίνει ειδική  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Ζηρού για τα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :


     Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2013  του  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  του  Απολογισμού  οικονομικού  έτους  2013
1.               Συγκρότηση  επιτροπής  ελέγχου  ζώων  που  θα  εισαχθούν  στις  δημοτικές  εκτάσεις
2.               Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης
3.               Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του,  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Κλιμάκιο  Ελέγχου  Ποιότητας  Περιβάλλοντος  ( Κ. Ε. Π. ΠΕ. )  της  Περιφέρειας  Ηπείρου
4.               Σύσταση  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Ζηρού
5.              Καθορισμός  ανώτατου  αριθμού  αδειών  άσκησης  υπαίθριου  πλανόδιου  και  στάσιμου  Εμπορίου  
6.               Ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή  για  τον  έλεγχο  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  οικονομικής  χρήσης  έτους  2014  του  Δήμου  Ζηρού
7.               Έγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  θα  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
8.               Έγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  θα  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
9.               Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2014
10.           Συζήτηση – Ενημέρωση  επί  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  
11.           Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2013
12.           Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014
13.           Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  οφειλή  του  Δήμου  Ζηρού  προς  τον  Κώστα  Κωνσταντίνο,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  126/2014  διαταγή  πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Άρτας
 14.           Διόρθωσης  της  αριθ.  217/2013  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  με  θέμα : « Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού »
15.           Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος 
16.           Αποδοχή  ποσού  20.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                 « Αποκατάσταση – ενίσχυση  ύδρευσης  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού »,  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  σε  αυτό  
17.           Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αποκατάσταση – συντήρηση  οδού  στο  Δ. Δ.  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  για  τη  συμμετοχή  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου
18.           Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο : « Εκπόνηση  περιβαλλοντικής  μελέτης  στα  πλαίσια  αδειοδότησης  των  υφιστάμενων  δικαιωμάτων  χρήσης  νερού  στο  Δήμο  Ζηρού »,  προϋπολογισμού   9.225,00 € 
19.           Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  τμήματος  χαλύβδινου  αγωγού  στο  δίκτυο  άρδευσης  αντλιοστασίου  Α 4 – Πριάλας  εγγειοβελτιωτικού  έργου  Μπόϊδα – Μαυρής »
20.           Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικού  δρόμου  Δρυόφυτο – Κάμπος  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου »
21.           Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός   ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού »
22.           Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός   ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού »,  για  το  τμήμα  που  αφορά  τις  ομβροδεξαμενές  που  βρίσκονται  σε  δημόσιες  εκτάσεις,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης  του  έργου  και  την  επιτροπή  επίλυσης  διοικητικών  διαφορών 


                                                                               Ο  Πρόεδρος
                                                                                                                                                        

                                                                            Χρήστος  Χασίδης 


5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

η φωτό έξω από την Εθνική μάλλον σχετίζεται με την Παγκόσμια Ημέρα της Αποταμίευσης. Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοια κοσμοσυρροή!

Ανώνυμος είπε...

Aυτή είναι η Ελλάδα !!

Κατά τα λοιπά στέλνουν το Παπακωσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο ...

Απολαύστε τους :

"Γιατί η Λαγκάρντ έγινε έξαλλη με τον Στ. Παπασταύρου

Γράφτηκε από τον Επίκαιρο-s
Αgenda-news: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία στην Ελλάδα τα καταπίνουμε αμάσητα, ιδίως αν αυτό απαιτούν η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της, οι οποίοι επιβάλουν... την κατάποση, η οποία στο τέλος δεν αποδεικνύεται και η πιο σοφή ενέργεια που έχουμε κάνει. Κι επειδή εδώ τα καταπίνουμε όλα, η κυβέρνηση κι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, νομίζουν ότι το ίδιο συμβαίνει και στο εξωτερικό...
Εδώ πέφτουν έξω πανηγυρικά, γιατί οι ξένοι και δη οι αξιωματούχοι έχουν διαφορετική λογική και μια κακή συνήθεια. Όταν πρόκειται να συναντηθούν με κάποιον δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και τον περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες. Ερευνούν, ψάχνουν να βρουν «από πού κρατάει η σκούφια» του καθενός.

Αυτό συνέβη και με την ελληνική αντιπροσωπεία που πήγε πρόσφατα στην Ουάσιγκτον για να συναντήσει την Κριστίν Λαγκάρντ. Γκίκας Χαρδούβελης, Γιάννης Στουρνάρας και Σταύρος Παπασταύρου την αποτελούσαν. Για τους δύο πρώτους δεν χρειάστηκε να ψάξουν, παρά μόνο λίγο για τον κ. Χαρδούβελη, αφού τον κ. Στουρνάρα τον γνωρίζουν από παλιά. Λίγο χρειάστηκε να ψάξουν για τον υπουργό Οικονομικών, αλλά και εκεί δεν υπήρξε κανένα θέμα.

Στην έδρα του ΔΝΤ, όμως, δεν ήξεραν τίποτα για τον τρίτο της παρέας, τον κ. Παπασταύρου. Κι έτσι έψαξαν βαθιά για να ανακαλύψουν και το παραμικρό που τον αφορά. Για να καταλάβετε, έφτασαν μέχρι τη «λίστα Λαγκάρντ». Και τι λέτε ότι βρήκαν σε αυτήν; Το όνομα του κ. Παπασταύρου, φαρδύ πλατύ.

Αμέσως οι υπηρεσίες, που δεν καταλαβαίνουν από ελληνικές... ιδιαιτερότητες, έσπευσαν να ενημερώσουν την επικεφαλής του Ταμείου. Ποιος είδε την Κριστίν Λαγκάρντ και δεν τη φοβήθηκε στο άκουσμα της είδησης. Μια πηγή που γνωρίζει αρκετά καλά τα εσωτερικά του ΔΝΤ, περιγράφει ως έξαλλη την Γενική Διευθύντρια, θεωρώντας την παρουσία του κ. Παπασταύρου στην αποστολή, ευθεία πρόκληση για την ίδια.

Βλέπετε, ήταν η ίδια που έστειλε τη λίστα που φέρει το όνομά της στην Ελλάδα, προκειμένου να ελεγχθούν τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αυτή, αλλά μέχρι στιγμής, παρότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια, δεν έχει ελεγχθεί κανένα, ούτε, βέβαια, ο κ. Παπασταύρου, τον οποίο της έστειλε ο κ. Σαμαράς για να συνομιλήσει μαζί του.

Η κ. Λαγκάρντ δεν θέλησε να δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο. Βρήκε, όμως, έναν άλλο τρόπο για να δείξει τη δυσαρέσκειά της. Όρισε η συνάντηση να έχει διάρκεια μόλις 20 λεπτά. Δεν άντεχε παραπάνω να συζητάει με έναν ύποπτο για φοροδιαφυγή, για τον οποίο δεν έγινε καμία έρευνα που να τον απαλλάσσει.

Τώρα, αν με ρωτήσετε αν ντράπηκε κάποιος γι αυτό το κατάντημα της χώρας, δυστυχώς, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω."

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΦΟΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΠΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΤΟΝ ΜΑΚΡΗ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟ ΧΑΝΙ? ΑΝ ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ BLOGS?

Ανώνυμος είπε...

Γ.Βαρουφάκης: Η Ευρώπη τρομοκρατεί τον ελληνικό λαό να μην εκλέξει άλλη κυβέρνηση...

ΗΧΗΤΙΚΟ...

Για πλήρη υποταγή της κυβέρνησης Σαμαρά στο Βερολίνο και παράλληλα τρομοκράτηση του...
ελληνικού λαού να μην εκλέξει άλλη κυβέρνηση, έκανε λόγο ο καθηγητής Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης.


"Η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια προσποιείται πως δεν έχει βρεθεί θύμα μιας συστημικής κρίσης και προσπαθεί να την αντιμετωπίσει σαν κρίση χρέους στην Ελλάδα, οικοδομής στην Ισπανία κλπ. Για να μπορέσει να συνεχίσει την προσποίηση, χρειάζεται να συνεχίσει να συνθλίβει τους λαούς της περιφέρειας. Αυτή η σύνθλιψη όμως, μεταφέρει την κρίση και στη Γερμανία, αλλά κερδίζει και χρόνο στην πολιτική ελίτ της Γερμανίας. Στην διαδικασία αυτή απαιτούν πλήρη υποταγή από την κυβέρνηση Σαμαρά και παράλληλα τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό να μην εκλέξει άλλη κυβέρνηση", δηλώνει ο Γ. Βαρουφάκης.
Απαντώντας σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα από μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει: "Είναι απλός ο σχεδιασμός του Βερολίνου. Ελπίζει πως μια νίκη ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθηθεί από αυτοδυναμία κι όποιο άλλο κόμμα συμμετάσχει σε μια αριστερή κυβέρνηση, θα αποτελέσει την πέμπτη φάλαγγα που θα αποδομήσει την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και θα οδηγήσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε υποταγή κι αυτή.
Την Δευτέρα, μετά την εκλογή κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει απειλή πως
θα κλείσουν οι τράπεζες. Και μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει την απάντησή της σε αυτό. Παράλληλα, αν 3-4 μέρες πριν τις εκλογές, το Βερολίνο δει ότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βάλει νερό στο κρασί του, αλλά θα έχει και τις απειλές, διότι ο στόχος είναι να υποτάξει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη μνημονιακή λογική".
Αναφερόμενος στις αγορές, είπε πως φοβούνται τις φούσκες που δημιούργησαν οι ίδιοι, μη σκάσουν πριν ολοκληρώσουν το έργο τους.
"Η Ελλάδα βρίσκεται σε τριπλή χρεωκοπία, σημείωσε, και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ούτε με δανεικά, ούτε με ευχολόγια. Μόνο με νέα συμφωνία με την Ευρώπη που θα εμπεριέχει κούρεμα, πλήρως διαφορετικής λογικής διευθέτηση των τραπεζών και εισροή επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά μόνο με σκληρή διαπραγμάτευση μπορούν να γίνουν. Το καλό σενάριο λοιπόν είναι μια τέτοια διαπραγμάτευση, μέσα από συγκρούσεις, από νέα κυβέρνηση"...
stokokkino.gr

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που γινεται ανάρτηση της σύγκλισης του δημοτικου συμβουλίου κάθε μηνα και κάνετε την επαναστατική σας γυμναστική,αλλιως θα σκουριάζατε.