Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 23/10/2015

Την  Παρασκευή  23  Οκτωβρίου  2015  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ζηρού με τα  παρακάτω  θέματα 
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ) 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
3.           Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2015  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
4.           Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων,  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  Παντοπωλείου  και  γάλακτος  για  το  Νομικό  Πρόσωπο  με  τίτλο  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  και  για  το  Δήμο  Ζηρού
5.           Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  για  το  έτος  2016  του  Δήμου  Ζηρού  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου
6.           Έγκριση  διενέργειας  προμηθειών – υπηρεσιών  για  τα  οικονομικά  έτη  2016 – 2017
7.           Έγκριση  της  αριθ.  78/2015  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  πρόσληψη  εποχικού  προσωπικού  ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) για  την  υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  στο  πλαίσιο  συγχρηματοδοτούμενου  προγράμματος  « Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής  2014 – 2020 »
8.           Ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή  για  τον  έλεγχο  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  οικονομικής  χρήσης  έτους  2015  του  Δήμου  Ζηρού
9.           Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2016
10.       Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού 
11.       Λύση  μισθωτικής  σύμβασης  εκμετάλλευσης  λατομείου  μαρμάρων  στη  θέση : « Γκρόμπα – Νικολάσι »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς  Δήμου  Ζηρού  από  την  εταιρεία  « Ο. Ε.  ΑΦΟΙ  ΚΟΛΙΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ » 
12.       Έγκριση  ανανέωσης  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  καταστημάτων  και  αιθουσών  από  τον  καταργηθέντα  ΟΕΚ  και  νυν  ΟΑΕΔ  στην  Τοπική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού


13.       Έγκριση  ανταλλαγής  δημοτικής  έκτασης  με  έκταση  ιδιοκτησίας  του  Μαλάκου  Ευαγγέλου  του  Ευθυμίου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού 
14.       Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο  « Δίκτυο  Πόλεων  με  Λίμνες »  και  ορισμός  ενός  τακτικού  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του,  ως  εκπροσώπους  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Γενική  Συνέλευση 
15.       Έγκριση  προσχώρησης  του  Δήμου  Ζηρού  στο  « Σύμφωνο  των  Δημάρχων »  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  προσχώρησης 
16.       Τροποποίηση  της  αριθ.  187/2015  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα  « Έγκριση  σύμβασης  μίσθωσης  χώρου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Τσαγκαροπούλου  Δήμου  Ζηρού  για  την  εγκατάσταση  σταθμού  του  ΟΤΕ  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης »
17.       Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  της  αίθουσας  που  βρίσκεται  κάτω  από  τις  κερκίδες  του  Δημοτικού  Σταδίου  Θεσπρωτικού  στον  Α. Π. Σ.  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
18.       Αποδοχή  ποσού  20.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                 « Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση  εθνικού,  επαρχιακού  και  λοιπού  οδικού  δικτύου  Περιφέρειας  Ηπείρου  2014 – 2016 »  και  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού 
19.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος
20.       Καθορισμός  εργασιών  εκτέλεσης  έργων 
21.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                    « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ.  Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου »  
22.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                                    « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας » 
23.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Άνω  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού » 
24.       Έγκριση  4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ.  Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου »  

25.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού

5 σχόλια:

filoiko είπε...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19.10.2015
Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Ζηρού
Καταρτίστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στον Δήμο Ζηρού και έχει ως εξής:
Δευτέρα 27-10-2015
11.00: Ομιλίες στα Σχολεία Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ζηρού για τη σημασία της Εθνικής Επειτείου καθώς και εκδηλώσεις από μαθητές και μαθήτριες αυτών, εμπνευσμένες από τον αγώνα του ’40.
Τρίτη 28-10-2015
Α. Δ.Ε. Φιλιππιάδας
07.15: Παιάνισμα Εθνικών θουρίων και εμβατηρίων από τη φιλαρμονική. Την ίδια ώρα θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών.
09.45: Τέλος προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα.
10.00: Δοξολογία.
10.45: Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μπιζανομάχων της πόλης, στη μνήμη των πεσόντων.
11.30: Παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας στην Οδό Μπιζανίου.
Β. Δ.Ε. Θεσπρωτικού
07.15: Παιάνισμα εμβατηρίων και εθνικών σκοπών στους κεντρικούς δρόμους. Την ίδια ώρα οι καμπάνες των εκκλησιών θα σημάνουν χαρμόσυνα.
09.15: Τέλος προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν. Γενέσιου της Θεοτόκου.
10.00: Δοξολογία
10.20: Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων.
10.45: Παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας στην Κεντρική Πλατεία.
Γ. Δ.Ε. Ανωγείου, Δ. Κοινότητα Κρανιάς & όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
07.30: Με μέριμνα των Ιερέων θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών.
09.00: Δοξολογίες στις εκκλησίες των Τοπικών Κοινοτήτων.
09.30: Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων στα Μνημεία Ηρώων των Τοπικών Κοινοτήτων από τους Προέδρους και τους εκπροσώπους Σχολείων & Συλλόγων.
Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα της 27ης Οκτωβρίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.
Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων, Δημοτικών και Κοινοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ και των Τραπεζών κατά τις βραδυνές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.
Τελετάρχης των εκδηλώσεων στη Φιλιππιάδα ορίζεται ο κ. Νάστος Αναστάσιος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΓΕΛ Φιλιππιάδας, ενώ τελετάρχης του προγράμματος στο Θεσπρωτικό, ορίζεται ο κ. Φίντζος Γεώργιος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου Θεσπρωτικού.
Τέλος παρακαλούνται :
οι ιερείς, όπως φροντίσουν τα θέματα της δοξολογίας και επιμνημόσυνης δέησης.
τα Αστυνομικά Τμήματα όπως προβούν στα απαραίτητα μέτρα τάξης και ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Ανώνυμος είπε...

με το παζάρι τιγίνεται;;;φιλιππιαδα -ΛΟΥΡΟΣ πόλεμος για τα μαύρα μπιμπικινια ;;;!!!!

Ανώνυμος είπε...

Τι πρωτοτυπος εορτασμος!!!δωρεαν σουβλακια δε θα χει;;;;;;α!ρε Μητσαρα που εισαι!!!!

Ανώνυμος είπε...

Παρελαση Φιλιππιαδα 28 Οκτωβρη 2015...Τιμηθηκε δεοντως η σημερινη μερα αλλα μονο απο τους μαθητες κ την προσπαθεια των γυμναστων να δωσουν μια νοτα παρελασης...Αληθεια η φιλαρμονικη Θεσπρωτικου δεν χρηματοδοτειται τοσο οσο να μοιραστουν κ να γινει μια αξιοπρεπη παρελαση κ στην εδρα του Δημου???Δεοντως βεβαια τιμηθηκαν τα συνολακια κ το κοκκινο χαλι...Αν οχι φιλαρμονικη ας ειχαν τουλαχιστον ηχητικα.Μπραβο στις μαθητριες κ στους μαθητες!!!!Ντροπη για την απαξιωση ...Μεγαλη Παρωδια η σημερινη μερα...Για τα πανηγυρια κ τα μπαρακια ειναι κ παραειναι κ ετουτοι....>>>>>

Ανώνυμος είπε...

TΙ ΑΣΤΕΙΑ ΛΕΤΕ.ΕΤΟΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ .ΜΟΝΟ ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΓΚΟΡΔΩΜΑ.ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΑΛΛΟΥΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΧΟΥΝ?ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΑ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟ....ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΝ....ΟΛΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΟΥΝ ...ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ.