...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Το καγκελάρι στις Παπαδάτες με την δική μας ματιά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: