ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ:απευθείας σύνδεση με φωλιά πελαργών.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει την  Δευτέρα  11 Ιουλίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού με τα παρακάτω  θέματα:

1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.  
3.           Έγκριση  διακανονισμού  χρεών  του  Δήμου  Ζηρού  προς  τη  ΔΕΗ.
4.           Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους. 
5.           Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Αστική  μη  Κερδοσκοπική  εταιρεία                          « Ελληνικό  Δίκτυο  Πόλεων  με  Ποτάμια ».
6.           Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στην  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
7.           Εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  συμβολαίου  απόδοσης  του  συνόλου  της  έκτασης  του  Στρατοπέδου  « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ »  στον  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  καταβολής  των  εξόδων  συμβολαίου  από  το  Δήμο  Ζηρού. 
8.           Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Ακινήτων.
9.           Καθορισμός  ωραρίου  λειτουργίας  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  χειριστών  μηχανημάτων.
10.       Έγκριση  διατήρησης  ή  μη  περιπτέρου  που  βρίσκεται  στο  40ο  χιλιόμετρο  της  εθνικής  οδού  Ιωαννίνων – Αντιρρίου,  στη  θέση  Γωνιά  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς.
11.       Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  του  κτιρίου  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Ρωμιάς.        
12.       Λήψη  απόφασης  για  έκδοση  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  από  καταληφθείσα  έκταση  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου  Δήμου  Ζηρού.
13.       Λήψη  απόφασης  για  έκδοση  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  από  καταληφθέντες  κοινόχρηστους  χώρους  στην  Πόλη  της  Φιλιππιάδας.
14.       Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στην  περιοχή  Εφαρμογής  του  Τοπικού  Προγράμματος  « Τοπική  Ανάπτυξη  με  πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων  ( CLLD ) –  Leader » της  ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.  Α. Ε.  ΟΤΑ  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  19  του  νέου  προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  2014 – 2020  και  της  Προτεραιότητας  4  « Αύξηση  της  Απασχόλησης  και  της  Εδαφικής  Συνοχής »  του  ΕΠΑλΘ  2014 – 2020.

15.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
16.       Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
17.       Λήψη  απόφασης  για  το  θέμα : « Αναβάθμιση  του  συστήματος  οδοφωτισμού  του  Δήμου  Ζηρού  με  σκοπό  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την  μείωση  του  κόστους  λειτουργίας                του »  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης.          
18.       Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « LA.ROUTE  ( THE  LAKES  ROUTE ) ».
19.       Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Ηλεκτρονική  Δημοτική  Διακυβέρνηση  Δήμου  Ζηρού ».
20.       Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα ».
21.       Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Τεχνική  υποστήριξη  για  την  ενίσχυση  της  διοικητικής  οργάνωσης  και  ενίσχυσης  της  διαχειριστικής  επάρκειας  του  Δήμου  Ζηρού ».
22.       Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τα  Τμήματα  Ένταξης  ( ΤΕ )  των  σχολείων  του  Δήμου  Ζηρού ».
23.       Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση  ‘’ Παρίσι ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως  τη  δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».
24.       Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού ».
25.       Λήψη  απόφασης  για  την  σύνδεση  των  οικοδομών  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού  και  καθορισμός  τέλους  σύνδεσης.
26.       Λύση  σύμβασης  με  τον  εργολάβο  κ.  Παππά  Ευγένιο  που  ανέλαβε  την  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  Τοπικής  Κοινότητας  Άσσου ». 

27.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Συμπληρωματικά  αντιπλημμυρικά  και  αντιδιαβρωτικά  έργα  χειμάρρων  ( τεχνικά  και  φυτοτεχνικά – αναδασώσεων )  υπεράνω  του  οικισμού  Κερασώνα  και  στη  θέση  Παλιόχανο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου ».  

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Λες;
Το 13 να αφορά την πλατεία;

...αποβολή από καταληφθέντες δημόσιους χώρους.

Θα δείξει.

Ανώνυμος είπε...

ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΛΩΝΟΝΤΑΙ..ΚΥΡΙΕ ΖΗΚΟ ΟΛΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ.ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ.ΤΟ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΜΠΡΑΒΟ...ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Κ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ Κ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ...ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΠΕΖΟΣ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΜΑΝΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ...

Ανώνυμος είπε...

Να δουμε τι θα πει και το Θεσπρωτικο.Τα χρηματα απο το νταμαρι τα θελουν για δικο τους εργο.Ετσι ακουγεται .Μακαρι ο Δημαρχος μας να κανει αυτο που πρεπει.