...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου Πέμπτη 2 Φεβρ 2017


1 σχόλιο:

filoiko είπε...


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.
2. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση σταθερών δαπανών και δαπανών πάγιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.
4. Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
5. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 250/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Έγκριση της αριθ. 31/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού ».
6. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) για την τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων αυτής και έγκριση χρηματοδότησής της από το Δήμο Ζηρού.
7. Αποδοχή ποσού 43.260,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανομή αυτού στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Εξέταση αιτημάτων δημοτών για διαγραφές – διορθώσεις χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού.
9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.
10. Έγκριση της αριθ. 08/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζηρού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φιλιππιάδας » και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
11. Συμμετοχή του Δήμου Ζηρού στο πρόγραμμα δακοκτονίας περιόδου 2017, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.


12. Έγκριση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής δημότη και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
13. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού και μεταφοράς στύλων.
14. Έγκριση εκτέλεσης του έργου : « Συντήρηση – επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού », προϋπολογισμού 25.000,00 €, έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας – Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
15. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον οικισμό Ηλιοβούνια ».
16. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Επισκευές του σχολικού κτιρίου του οικισμού Ηλιοβουνίου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας και Μετατροπή του σε εκθετήριο χώρο για την ανάδειξη της Λαογραφικής κληρονομιάς ».


Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης