Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβούλιου Δευτέρα 24 Σεπτ 2012


Συνεδριάζει την Δευτέρα  24  Σεπτεμβρίου  2012  και  ώρα  19 : 00΄  το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζηρού με τα παρακάτω θέματα:
1.     Αποδοχή  ποσού  35.448,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  στις  σχολικές   επιτροπές  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2012  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
2.    Αποδοχή  ποσού  69.632,96 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ( 39.688,99 €  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  29.943,98 €  για  επενδύσεις – έργα ),  έναντι  του  συνολικού  ποσού  της  Δ΄ δόσης  έτους  2012  για  την  εξόφληση  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α.  και  ανάκληση  της  αριθ.  44/2012  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου
3.    Έγκριση  της  αριθ.  52/2012  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου : « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  με                   θέμα : « Εισηγητική  έκθεση  για  πρόσληψη εποχικού  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  ορισμένου  χρόνου  ( Ι. Δ. Ο. Χ. )  για  την  υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  στο  πλαίσιο  συγχρηματοδοτούμενου  προγράμματος  ‘’ Εναρμόνιση  Οικογενειακής  Ζωής  2011 – 2013 ‘’ »
4.    Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  της  πράξης  με  τίτλο : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας »,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  του  Συμφώνου  Αποδοχής  των  όρων  ένταξής  της 
5.    Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  250.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  πληρωμή  λογαριασμών  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »  και ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή   
6.    Έγκριση  της  τροποποιημένης  μελέτης  της  δεξαμενής,  ως  προς  τη  αλλαγή  θέση  της,  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα » 
 7.    Υποβολή  προτάσεων  για  ένταξη  πράξεων  στην  2η  πρόσκληση  του  Τοπικού  Προγράμματος  LEADER  Αγροτικής  Ανάπτυξης   
8.    Καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  πράξης  με  τίτλο :  « Τεχνική  υποστήριξη  για  την  ενίσχυση  της  διοικητικής  οργάνωσης  και  ενίσχυσης  της  διαχειριστικής  επάρκειας  του  Δήμου  Ζηρού »  προϋπολογισμού  50.000,00 €
9.    Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου  Ζηρού
10. Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
11.  Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Τσιμεντόστρωση  οδών  στην  Τ. Κ.  Νικολιτσίου »
12. Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Τσιμεντόστρωση  οδών  στην  Τ. Κ.  Πολυστάφυλου »
13. Έγκριση  προμηθειών,  υπηρεσιών – εργασιών  και  ανάθεση  αυτών     
14. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Αποκατάσταση  των  χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  ( Χ.Α.Δ.Α. )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου ( ΦΙΞ )  και  στο  Τ. Δ.  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »
15. Έγκριση  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  του  Δήμου  Ζηρού  ετών  2012 – 2014.  

3 σχόλια:

filoiko είπε...

Από email:

Ο Δήμος Zηρού ξεκίνησε να αξιοποιεί την ρύθμιση του Ν. 4071/2012 στην προσπάθεια του να διευκολύνει τους πολίτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους απέναντι στο δήμο, μέσα από ένα πιο ευέλικτο σύστημα ρύθμισης των οφειλών, αφού είναι γνωστή η αντικειμενική αδυναμία της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα χρέη τους.

Με τον νόμο αυτό και την ΚΥΑ 20124/08-06-2012, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία (πρόστιμα, τέλη, φόροι και εισφορές) να ρυθμίσουν βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 29/02/2012.

Η βασική οφειλή δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 10.000,00€ για φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 75.000,00€ για νομικά πρόσωπα.

Δεν περιλαμβάνονται οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή ρύθμιση και δεν τηρήθηκαν οι όροι τους.

Οι οφειλές καταβάλλονται:

α) εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και

β) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με μερική απαλλαγή των προσαυξήσεων, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τις εξήντα (60), με υποβολή στοιχείων που απαιτεί ο νόμος.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό ευρώ (100,00€).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως 08/10/2012 στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζηρού (Πλατεία Γ.Γενηματά), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή,τηλ. 2683360600
Ο Δήμαρχος Ζηρού

filoiko είπε...

Θέλει μπουφάν το πρωί.
Εχει ψύχρα.
Μόλις σκάει και ο ήλιος.
Πήγα προς τα πάνω να πάρω σε πλαστικό καφέ.Εκανα και μια στάση στον ψαρά για καλημέρα.

Βέβαια το ξέραμε από καιρό αλλά μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου στις 30 Σεπτέμβρη κλείνει η ΔΟΥ Φιλιππιάδας οριστικά και αμετάκλητα και η περιοχή μας θα ανήκει πλέον στην ΔΟΥ Πρέβεζας.

Καλημέρα

Ανώνυμος είπε...

Το ίδιο θα γίνει και με το ΙΚΑ σύντομα θα κλείσει.