Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβούλιου

Την Τετάρτη  27 Μαρτίου 2013  και  ώρα  19 : 00 συνεδριάζει        το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:
1.      Αποδοχή  ποσού  35.448,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  στις  σχολικές  επιτροπές  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2013  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
2.      Αποδοχή  ποσού  35.458,93 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ( 20.210,67 €  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  15.248,26 €  για  επενδύσεις – έργα ),  ποσό  που  αποτελεί  το  1/12  του  συνολικού  ποσού  της  Ε΄ δόσης  έτους  2013  για  την  εξόφληση των πάσης φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α.
3.      Αποδοχή  ποσού  49.200,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  κάλυψη  δαπανών  μεταφοράς  μαθητών
4.      Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης
5.      Έγκριση  της  αριθ.  02/2013  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  που  αφορά  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  έτους  2013  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού 
6.      Έγκριση  της  αριθ.  16/2013  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου : « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  με                   θέμα : « Προγραμματισμός  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού »
7.      Προγραμματισμός  προσλήψεων  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  Δήμου  Ζηρού  για  το  διδακτικό  έτος  2013 – 2014 
8.      Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2013,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας
9.      Έγκριση  διακανονισμού  χρεών  του  Δήμου  Ζηρού  προς  τη  ΔΕΗ
10. Έγκριση  ανταλλαγής  δημοτικής  έκτασης  με  έκταση  ιδιοκτησίας  του  Μαλάκου  Ευαγγέλου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνος  Δήμου  Ζηρού    
11. Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  της  χρηματοδότησης των 842.097,50 €,   του  ενταγμένου  στο  πρόγραμμα : « Περιβάλλον  και Αειφόρος Ανάπτυξη »  2007 – 2013    έργου  με  τίτλο : « Πρότυπα  επιδεικτικά  έργα  αξιοποίησης  ΑΠΕ  και  δράσεις  ΕΞΕ  σε  υφιστάμενα  δημόσια  σχολικά  κτήρια  του  1ου  και  2ου  Γυμνασίου  Φιλιππιάδας  του  Δήμου  Ζηρού »,  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  στο  Ταμείο  του  Δήμου  Ζηρού
12. Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  του  ως  Προέδρου  στο  Πρωτοβάθμιο  Συμβούλιο  Επιθεώρησης  Κινηματογράφων,  Θεάτρων  κλπ.  για  το  έτος  2013  καθώς  και  ορισμός  γραμματέα  με  τον  αναπληρωτή  του   
13. Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  κτιρίου  του  πρώην  Νηπιαγωγείου  Κερασώνας  στον  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Κερασώνα  « Ο  ΑΓΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ »  για  τη  δημιουργία  εκπαιδευτικού – ψυχαγωγικού  κέντρου 
14. Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  κενής  αίθουσας  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Γυμνοτόπου  στον  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Γυμνοτόπου  « ΠΑΤΕΡ  ΚΟΣΜΑΣ »  για  τη  δημιουργία  εκπαιδευτικού – ψυχαγωγικού  κέντρου 
15. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Νεότερης  και  Σύγχρονης  Κληρονομιάς  για  τον  χαρακτηρισμό  ή  μη  ως  μνημείων  των  κτηρίων  της  Παιδόπολης  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού,  φερόμενης  ιδιοκτησίας  Δήμου  Ζηρού  
16. Ενίσχυση – δημιουργία  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2013 
17. Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών 
18. Έγκριση  ανάθεσης  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών 
19. Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
20. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ασφαλτόστρωση  οδών  στην  Τ. Κ.  Ριζοβουνίου » 
21. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου »
22. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ρωμιάς »
23. Έγκριση  ανάθεσης  της  εργασίας  « Επισκευή  στέγης  στα  γραφεία  του  Κέντρου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Ζηρού »  
24. Έγκριση  ανάθεσης  της  εργασίας  « Συντήρηση  αγροτικού  οδικού  δικτύου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου »  
25. Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Έργα  συντήρησης  οδικού  δικτύου  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου »  προϋπολογισμού 7.200,00 €    1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

"κεφαλή δεξιά" κανενας!... απαξιωση? επισημους - και ανεπισημους- βλεπω.