Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου Δευτέρα 14 10 2013

Την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 στις 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικο συμβούλιο του Δήμου Ζηρού με τα παρακάτω θέματα:
1.          Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2014  του  Δήμου  Ζηρού
2.          Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
3.          Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
4.          Επιστροφή  ποσού  2.220,00 €  από  την  Παπακώστα  Βασιλική,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν  σύμφωνα  με  την  αριθ.  33/2008  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου  Φιλιππιάδας  και  την  αριθ.  68/2010  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Άρτας,  για  την  κάλυψη  των  ασφαλιστικών  εισφορών  και  των  νόμιμων  φόρων    

5.          Επιστροφή  ποσού  90,00 €  στην  HOXHAJ  ENGJELLUSHE  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν
6.          Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού
7.          Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  επαγγελματικών  σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  Ζηρού  και  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης 
8.          Έγκριση  καταβολής  δαπάνης  στον  Κωνσταντίνο  Κράψη  σύμφωνα  με  την  αριθ.  234/2012  διαταγή  πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Άρτας 
9.          Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
10.       Αποβολή  του  Θεοδώρου  Πέτρου  από  κατεχόμενη  Δημοτική  έκταση  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πολυστάφυλου
11.       Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του,  για  τη  συμμετοχή  του  στο  Κλιμάκιο  Ελέγχου  Ποιότητας  Περιβάλλοντος  ( Κ. Ε. Π. ΠΕ. )  της  Περιφέρειας  Ηπείρου 

12.       Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  της  χρηματοδότησης  των  50.000,00 €  από  το  Επιχειρησιακό  πρόγραμμα  « Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής »  της  ΜΟΔ  Α. Ε.,  από  το  Πρακτορείο  Πρέβεζας  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο  Ταμείο  του  Δήμου  Ζηρού

13.       Διευθέτηση  προβλημάτων  των  εργαζομένων  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  του  Δήμου  Ζηρού  και  στη  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.  Ο. Τ. Α. 
14.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Αποκατάσταση  τμήματος  στη  Δημοτική  οδό  Κερασώνα – Βαθύ  περί  το  2ο  χλμ »  προϋπολογισμού  6.417,00 €  και  καθορισμός  εργασιών
15.       Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου »
16.       Έγκριση  4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »
17.       Έγκριση  τεχνικής  μελέτης  και  προμελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  με  τίτλο :                        « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »  
18.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Αγροτική  οδοποιία  ( κατασκευή  σωληνωτών ) »
19.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Βελτίωση  οδικού  δικτύου  Τ. Κ.  Μελιανών »

20.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  στην  Τ. Κ. Ρωμιάς »

Δεν υπάρχουν σχόλια: