...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 14 Φεβρ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   09/02/2018 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   1575                             
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  14  Φεβρουαρίου  2018  και  ώρα  14 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.             Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.            Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.            Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  αντιμετώπιση  δαπάνης  πρωτοχρονιάτικης  πίτας  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Ζηρού.
4.            Έγκριση  και  διάθεση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  έτους  2018.
5.            Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Συλλόγους.

6.            Αποδοχή  ποσού  250.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  χρηματοδότηση  του  Δήμου  Ζηρού,  ( ΣΑΕ 055 ) :  « Πρόγραμμα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες  στους  Ο.Τ.Α.  Α΄ και  Β΄ βαθμού  της  Χώρας »  και  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εγγραφή  της  χρηματοδότησης  σε  αυτό.
7.            Αποδοχή  ποσού  20.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Στεγανοποίηση  ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού »  και  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εγγραφή  του  σε  αυτό.
8.            Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο :                               « Συντήρηση  αντλιοστασίων  λυμάτων  ( Αντλιοστάσια  αποχέτευσης  Φιλιππιάδας  και  Νέας  Κερασούντας ) ».
9.            Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
10.        Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :                                   « Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  εξαιτίας  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων ».
11.        Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                          « Πρόληψη  και  αποκατάσταση  ζημιών  στο  δίκτυο  υποδομών  της  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού – Εγκιβωτισμός όμβριων κεντρικού αγωγού  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».
12.        Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                          « Αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών ».
13.        Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                         « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
14.        Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                « Εργοταξιακή  σήμανση  και  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  στην  Ε. Ο.  Ιωαννίνων – Άρτας  στη  θέση  Φιλιππιάδα  ( ΧΘ  60 + 800 ) ».
  ο Πρόεδρος 
Χασίδης Χρήστος


4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ελα μωρέ σιγά μη βάζαμε τώρα σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση της Περιφέρειας να μας επιστρέψει την μελέτη που στείλαμε για ΓΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ.

ερωτηση:είναι ήσονος σημασίας θέμα για την Φιλιππιάδα Δήμαρχε?

Ανώνυμος είπε...

Μεσημέρι Τετάρτη στις 2.
ΤΥΧΑΙΟ δεν νομίζω.
Να τα πουμε κρυφά απ τον κόσμο.

ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΚΡΥΒΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΔΕΜΑΝΟΙΓΕΙΣ

Ανώνυμος είπε...

Είναι σοβαρό το θέμα και δεν προκάνουν.
Μπορεί να είναι στις ανακοινώσεις (καμιά ψιλοπροβοκάτσια δηλαδή).

Ανώνυμος είπε...

Θα βγει τώρα ο Μήτσος και θα πει ότι αυτός πήρε απόφαση για το Β1 και το έφτασε μέχρι την έγκριση από τα υπουργεία. Ακόμα και η τότε αντιπολίτευση στήριξε ουσιαστικά την πρόταση, και τούτοι εδώ το κόλλησαν το θέμα, γιατί έτσι συμφέρει μερικούς-μερικούς. Νέο και μηχανικό δεν θέλαμε; Μπάσιμο από τα αριστερά ο Μήτσος!