ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ:απευθείας σύνδεση με φωλιά πελαργών.

στο Ρωμαικό Υδραγωγείο για φωτογραφίες...24/4/2012
Περιγραφή Ρωμαικού Υδραγωγείου
Το ρωμαϊκό υδραγωγείο της αρχαίας Νικόπολης ξεκινάει από το βόρειο άκρο της κοιλάδας του Λούρου, κοντά στο χωριό Αγ. Γεώργιος, βόρεια της Φιλιππιάδας. Κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση της Νικόπολης από τον Οκταβιανό-Αύγουστο, για να εξασφαλίσει την υδροδότηση της νέας πόλης. Ο αγωγός του υδραγωγείου μήκους 50χλμ. περίπου, μετέφερε πόσιμο νερό από τις πηγές του ποταμού Λούρου στη Νικόπολη. Οι Ρωμαίοι αρχιτέκτονες, για να αντιμετωπίσουν την υψομετρική διαφορά (περίπου 80 μέτρων) που υπάρχει ανάμεσα στις πηγές του ποταμού και τη Νικόπολη κατασκεύασαν τον αγωγό με κλίση προς τη θάλασσα. Ο αγωγός περνούσε από το λόφο Κοκκινόπηλο και διέσχιζε πλαγιές λόφων, ποταμούς και πεδιάδες. Για να παρακάμψουν την ανάγλυφη διαμόρφωση του εδάφους χρησιμοποίησαν 3 τρόπους για την κατασκευή του: α) τη δημιουργία αύλακα κατά μήκος της πλαγιάς των λόφων με τοξωτή στεγανοποιημένη κάλυψη και τετράγωνα ανοίγματα εξαερισμού, β) τη διάνοιξη σήραγγας στην περιοχή του Κοκκινόπηλου με πυργοειδή ανοίγματα εξαερισμού, γ)
κατασκευή πεσσοστοιχιών με εναέριους σκεπαστούς αυλακοσωλήνες, που γεφύρωναν τα τμήματα μεταξύ των λόφων και οδηγούσαν το νερό στις δεξαμενές της Νικόπολης. Στην αρχή του δικτύου ο αγωγός βρίσκεται πάνω σε δύο γέφυρες, τις οποίες στήριζαν πεσσοί, μεταφέροντάς τον στην απέναντι όχθη του ποταμού. Από εκεί με λαξευτή σήραγγα, δια μέσου των λόφων, βγαίνει στην πεδιάδα του Θεσπρωτικού και κατευθύνεται νότια, περνώντας δίπλα από το χωριό Στεφάνη. Έπειτα παρακάμπτει το χωριό του Ζαλόγγου, διέρχεται κοντά από το χωριό Αρχάγγελος και από εκεί στηριζόμενος σε πεσσοστοιχίες καταλήγει στο Νυμφαίον (κεντρική δεξαμενή της πόλης). Οι πεσσοί που στήριζαν τις γέφυρες έχουν διαστάσεις 3,80x3,60 m. και είναι ενισχυμένοι με αντηρίδες (διαστάσεων 2,40x1,80 m.). τα κενά που σχηματίζονται μεταξύ τους έχουν μήκος 3,80μ. και συνδέονται με επάλληλα τόξα. Στο ύψος που σχηματίζονται τα τόξα υπάρχει ένα είδος γείσου, που περιτρέχει τον κυρίως πεσσό και τις αντηρίδες. Το τμήμα του λαξευτού αγωγού που έχει αποκαλυφθεί (ν. πλευρά του λόφου Ίσιωμα), φτάνει τα 230m. μήκος ενώ το πλάτος του είναι 0,75 m. και το ύψος 1,20 m. Σε ορισμένα σημεία επικαλύπτεται με τούβλα που σχηματίζουν μια καμάρα. Εκεί διαμορφώνεται ένα άνοιγμα (πιθανώς φρεάτιο εξαερισμού και καθαρισμού του νερού), ενώ σε δύο σημεία επικοινωνεί με τις γέφυρες που συνέδεαν τις όχθες του ποταμού. Λείψανα του υδραγωγείου σώζονται σε αρκετά σημεία της διαδρομής του, όπως στον Άγιο Γεώργιο (σώζονται πεσσοστοιχίες σε αρκετό ύψος), στην κοινότητα Ριζοβουνίου και στην κοινότητα Αρχαγγέλου.[10]Επίσης στην περιοχή της Νικόπολης, εντοπίστηκαν 14 πεσσοί από την πεσσοστοιχία του (Δυτική Πύλη). Ένας διπλός γωνιαίος πεσσός σε απόσταση 18 m. από το Νυμφαίο Πβ φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για να συνδεθεί ο αγωγός με τη βόρεια δεξαμενή, ο οποίος στη συνέχεια περνούσε πάνω από την Πύλη έως το Νυμφαίο Πα, φτάνοντας έτσι στη δεύτερη νότια δεξαμενή[11].(http://el.wikipedia.org)

3 σχόλια:

filoiko είπε...

Από email που λάβαμε σήμερα:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΖΗΡΟΥ
2. Γιολδάση Δημήτριο, Δήμαρχο ΖΗΡΟΥ
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζηρού
5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαροπούλου
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση Απόφασης του ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ που αφορά την έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2011
2. Έγκριση Απόφασης του ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ που αφορά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2012
3. Έγκριση Απόφασης του ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ που αφορά την έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2011
4. Έγκριση Απόφασης του ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ που αφορά την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2012
5. Έγκριση της αριθ. 07/2012 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ » που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
6. Έγκριση Απολογισμών προηγούμενων σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011
7. Έγκριση Απολογισμών προηγούμενων σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011
8. Καθορισμός επιδόματος Δημοτικών Υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στη χορήγηση και ανανέωση αδειών υπηκόων τρίτων χωρών, για το οικονομικό έτος 2011
9. Έγκριση καταβολής δαπάνης στη Ζήκου Ελένη σύμφωνα με την αριθ. 3/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Φιλιππιάδας

(συνεχεια στο επομενο σχόλιο)

filoiko είπε...

10. Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στην Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης του έργου : « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγίου Νικολάου και Σελλάδων ( του τ. Δήμου Κομποτίου ) και των οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου ( του τ. Δήμου Πέτα ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου »
11. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη » της πράξης με τίτλο : « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγίου Νικολάου και Σελλάδων ( του τ. Δήμου Κομποτίου ) και των οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου ( του τ. Δήμου Πέτα ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου », αποδοχή των ειδικών όρων αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξής της
12. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013 » της πράξης με τίτλο : « Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού », αποδοχή των ειδικών όρων αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξής της
13. Οριστική ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου : « Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στην πόλη της Φιλιππιάδας », προϋπολογισμού 1.083.200,00 €, αποδοχή της χρηματοδότησης, τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος και εγγραφή του παραπάνω έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του
14. Έγκριση εκτέλεσης του έργου : « Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ. Δ. Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού », έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας – Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μέλους για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
15. Έγκριση υποβολής πρότασης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
16. Συμμετοχή του Δήμου Ζηρού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Νέοι Ορίζοντες » με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου « Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας » στο πλαίσιο της δράσης 7 : « Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας » της κατηγορίας παρέμβασης 1 : « Ενεργειακές πολιτικές απασχόλησης » του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 : « Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση », που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
17. Συμμετοχή του Δήμου Ζηρού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη « AGRO PREVEZA » με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου « Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας » στο πλαίσιο της δράσης 7 : « Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας » της κατηγορίας παρέμβασης 1 : « Ενεργειακές πολιτικές απασχόλησης » του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 : « Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση », που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Η Πρόεδρος
Ιατρού – Παπαϊωάννου Θεοδώρα

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα,

Όσοι υποστηρίζουν τον Τσίπρα μπορύν να μου πουν αν είναι αλήθεια ότι "αποδέχεται" συνεργασία με τον Καμμένο;

Σε μια τέτοια περίπτωση καληνύχτα...