Η δράση του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού στην Φιλιππιάδα το 1912-1913 και η περίπτωση της Marie Feyler (Γιατρός,Ανθρωπιστής,Ακτιβίστρια)

 
Δεν υπάρχουν σχόλια: